SABENA. Juridisch steekspel met gewezen DAT-topman

Sinds 12 januari onderzoekt het Antwerpse gerecht mogelijke malversaties van Tony Vangrieken als gedelegeerd bestuurder van DAT. Het onderzoekt volgt na een klacht van Sabena (dat hem in augustus jl. aan de deur zette als voorzitter van de raad van beheer van dochter DAT). Sabena meent dat er sprake is van misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte, maar wenst geen kommentaar te geven “om geen stokken in de wielen van het gerecht te steken, ” aldus de woordvoerder.

“Sabena wil m’n vel, ” zegt Vangrieken. “En schuwt geen enkel middel. “

Het onderzoek is volgens Vangrieken een uitloper van een ontslaggeschil tussen Sabena en een direkteur, die samen met zijn sekretaresse (een beschermde werknemer) in oktober jl. door de nationale luchtvaartmaatschappij op staande voet werd ontslagen.

De dag dat de burgerlijke rechter de zaak zou behandelen, diende, aldus een advokaat van Vangrieken, Sabena tegen hen een strafklacht in om het proces te rekken.

Vangrieken : “Sabena verwijt die mensen onterecht dat ze minieme geldsommen hebben verduisterd. En ik zou daarvan op de hoogte zijn geweest. Dus ben ik zogezegd medeschuldig. “

Gewezen piloot Vangrieken spreekt van “een machtsgreep” binnen DAT. Sabena zou volgens hem het oude management aan de deur hebben gezet omdat het de belangen van DAT verdedigde en de nationale luchtvaartmaatschappij geen voorkeurbehandeling wilde geven.

“Ik kreeg mijn ontslag om dringende redenen op een moment dat we volop aan het onderhandelen waren over de ontslagvoorwaarden, ” zegt de gewezen DAT-topman. “Maar van de ene dag op de andere werd ik op 16 augustus jl. op straat gezet. De reden ? Ik zou onderhandeld hebben over een onderhoudsopdracht in Libië, waartegen een embargo bestaat. “

Vangrieken zegt dat dit een onterechte reden is. Hij was immers niet betrokken bij de onderhandelingen voor de opdracht, waarvoor het kontrakt naar eigen zeggen niet eens was ondertekend (zodat er geen inbreuk is op het embargo). Tenslotte, weerlegt Vangrieken, ging het niet om Lybische vliegtuigen, maar om Zwitserse.

“Ik sta dus sterk in mijn schoenen. Sabena weet dat en doet alles om een hoge opzegpremie te ontlopen” (Vangrieken).

Maar Vangrieken vermoedt dat er nog een bijbedoeling is. Zoals Trends onlangs aankondigde, wil de gewezen DAT-topman immers een route uitbaten tussen Amsterdam en Deurne. Vangrieken : “Trends suggereerde dat Sabena een tegenzet zou voorbereiden (zie Trends van 9 januari jl.). De inkt was nog niet droog of… voilà : het parket werd in gang gezet. Ik bestudeer momenteel met m’n advokaat of we een juridische tegenaktie kunnen doen. Ik laat me niet in de hoek drukken. “

De huidige DAT-direktie heeft geen kommentaar op het onderzoek. “Het is een te delikate zaak en we willen het privé-leven van onze gewezen werknemers niet in het gedrang brengen, ” klinkt het.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content