ROOSKLEURIG 2001?

Federaal minister van Begroting Johan Vande Lanotte (SP) bevestigde op 5 januari 2001 dat er in 2000, voor het eerst in een halve eeuw, een budgettair evenwicht werd bereikt. Door de gunstige conjunctuur en de daaruit voortvloeiende extra inkomsten viel het begrotingsresultaat beter uit dan verwacht: in plaats van de vooropgestelde 1% overheidstekort in verhouding tot het bruto binnenlands product (BBP), was er een overschot van 4 miljard frank. Federaal minister van Financiën Didier Reynders (PRL) verwacht ook in de komende jaren begrotingsoverschotten. “Die zullen worden gebruikt voor de verdere afbouw van de overheidsschuld” (tot minder dan 100% in 2002). Vande Lanotte beloofde een zuinig beleid “zodat ruimte vrijkomt om de lasten op arbeid verder te verlagen”; de kosten van de vergrijzing zullen via het Zilverfonds worden opgevangen.

De sociale zekerheid, de lokale overheden en de gewesten droegen met 70 miljard bij tot het totale budgettaire evenwicht. De Vlaamse regering raamt haar overschot voor 2000 op 24,1 miljard frank. Ook dat is meer dan de vooropgestelde 10 miljard en zal prioritair gaan naar schuldafbouw. Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen daalde vorig jaar met 20.864 tot 159.585, of een werkloosheidsgraad van 6,08%, tegen 6,8% het jaar voordien.

Mede door de gunstige economische conjunctuur gingen er vorig jaar maar 6852 bedrijven failliet, 4,1% minder dan in 1999 of het laagste aantal sedert 1994. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) verwacht geen daling van de werkloosheid, maar een stabilisatie in 2001.

Het VBO sloot eind 2000 nochtans af met minder rooskleurige vooruitzichten. Na de halfjaarlijkse enquête onder VBO-leden verwacht de werkgeversorganisatie een groeivertraging in het eerste halfjaar van 2001. Vooral de staal- en de textielsector zijn pessimistisch. Terwijl de meeste economen in 2001 een economische groei van 3% verwachten, stelt het VBO een groei voorop van 2,3% (in 2000 nog 3,8%). Het herstel van de euro remt de export, stijgende grondstoffenprijzen drukken de rentabiliteit, maar de investeringen zullen gunstig evolueren: 23% meer, volgens de investeringsenquête van de Nationale Bank. De metaalverwerkende sector, Agoria Vlaanderen, waarschuwde de Vlaamse regering dat Vlaanderen inzake investeringen in onderzoek & ontwikkeling achterloopt op de buurlanden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content