Robrecht Bothuyne wil energiefactuur zonder voorschotten mogelijk maken

Klanten met een digitale meter moeten kunnen kiezen voor een afrekening op maandbasis, zonder voorschotfacturen, zoals nu al gangbaar in de telecomsector. Dat is een van de voorstellen waarmee Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) consumenten wil beschermen tegen faillissementen van een energieleverancier. Daarbij hoort ook een stresstest, zoals die al bestaat voor banken.

Deze week werd het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier uitgesproken. Het is dit jaar al het tweede faillissement op de Belgische energiemarkt, na de kleine Luikse leverancier Energy2Business. CD&V heeft een reeks voorstellen om er voor te zorgen dat de getroffen klanten, zowel nu als bij toekomstige faillissementen, zo weinig mogelijk hinder ondervinden en om de kans op faillissementen in de energiesector te verkleinen. Meest in het oog springt het voorstel om klanten te laten kiezen voor een afrekening op maandbasis, zonder voorschotfacturen. Op die manier hoeft er bij een faillissement geen geld meer worden teruggevorderd. Bij wanbetaling zou de energieklant terugvallen op het systeem met voorschotten. Het gaat wel enkel op klanten met een digitale meter.

Daarnaast stelt Bothuyne een stresstest voor energieleveranciers voor, die wordt gekoppeld aan hun vergunning. ‘Zo vermijden we dat zwak gekapitaliseerde energieleveranciers in de problemen komen en beschermen we de klanten’, legt hij uit. Bothuyne wil ook dat elke klant die na een faillissement binnen de maand een nieuw contract afsluit, het recht krijgt retroactief – vanaf de dag van het faillissementsvonnis – klant te worden bij die leverancier. Op die manier wordt een hoge factuur bij noodleverancier Fluvius vermeden.

Datzelfde Fluvius moet voor elke klant die het als noodleverancier belevert een gepersonaliseerd voorstel voor een leverancier op de commerciële markt doen. Indien de curator vaststelt dat de Vlaamse Energieleverancier niet in staat is teveel betaalde voorschotten terug te betalen, moet de Vlaamse regering volgens de CD&V’er de getroffen klanten compenseren vanuit het Energiefonds. De energiesector tot slot wordt gevraagd een solidariteitsfonds in het leven te roepen waaruit bij toekomstige faillissementen teveel betaalde voorschotten kunnen worden gecompenseerd.

Partner Content