RETENTIE

Hou (van) je personeel

Nu zowat alle sectoren klagen over de krapte op de arbeidsmarkt, verschijnen steeds meer congressen en boeken over het vinden en behouden van geschikte medewerkers. Plots moet trouw weer gepromoot worden. Volgende selectie geeft een idee van de uitgavenhausse.

Retention Management: het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) bracht een wat schrale brochure uit, waarin Rik Meeuwissen en zijn equipe gelukkig wel een definitie van het prille buzzwoord retentie geven: “Het behouden van het bestaande personeel in de onderneming, met andere woorden de relaties met de medewerkers in positieve zin uitbouwen, zodat ze niet afvloeien naar elders.” Het positieve aan deze uitgave is de bondige maar heldere uitleg. De tips zijn mooi meegenomen. VKW, 54 blz. Info.: Tel. 02-733 16 80.

Boven het maaiveld: Paul Koopman (Vrije Universiteit Amsterdam) en negen collega’s buigen zich niet zozeer over trucs en tactieken om medewerkers te rekruteren en te behouden, maar plaatsen de problematiek in het brede veld van het personeelsbeleid. Zij zoomen in op de ruime strategie en hebben het over begrippen als het psychologisch contract, inspirerend leiderschap en organisatiecultuur. Het hele HRM-terrein wordt grondig verkend. Nieuwezijds, 195 blz., 1160 fr.

Hou van ze, dan hou je ze: Beverly Kay en Sharon Jordan-Evans, twee Californische consultants, kiezen resoluut voor de how to-aanpak. Ze stutten hun arsenaal van tips, do’s en don’ts om de goede medewerkers in het bedrijf te houden met stevige voorbeelden uit de (Amerikaanse) bedrijfspraktijk. Scriptum, 264 blz., 998 fr.

Workforce Stability: Roger Herman, Joyce Gioia en elf andere Amerikaanse consultants werken een degelijk retentiemodel uit. Op het eerste gezicht lijkt het accuraat en bruikbaar, maar bij nader onderzoek valt onvermijdelijk de Amerikaanse focus te zeer op. Bovendien maakt dit boek duidelijk waaraan zovele andere lijden: een gebrek aan duidelijkheid over het beloningsaspect. En zeg nu niet dat medewerkers hun loon niet belangrijk vinden. Oakhill Press, 222 blz., 1500 fr.

Keeping Good People: retentie-expert Roger Herman actualiseerde ook zijn klassieker in het genre. Eindelijk een boek dat ook wat meer ingaat op beloning. Oakhill Press, 411 blz., 995 fr.

Winning the Talent War: de meest diepgravende studie in dit rijtje stamt van de Londense consultant Charles Woodruffe. Hij gaat zowel in op het aantrekken als behouden van geschikte medewerkers. Let op de klemtoon op geschikte. Zijn uiteenzetting huppelt wel voortdurend van academische sérieux naar concrete toepassing. Wiley, 192 blz.

ldd

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content