Proeftuin van Europa ?

Europa is niet alleen verbroedering met Madrid en Kopenhagen. Er moet ook net over de grens gekeken worden. De Katholieke Universiteit Brabant, op 8 kilometer van Poppel en met slechts 0,05 % Belgische studenten, heeft dat nog niet begrepen. Maastricht en Diepenbeek wél.

Tilburg.

De Katholieke Universiteit Brabant plaatste nimmer een advertentie in een Vlaamse krant. 51 van de 10.000 studenten en 5 van de 225 hoogleraren zijn Belg. De Rijksuniversiteit Maastricht en het Limburgs Universitair Centrum (Hasselt) onderhandelen sedert kort over hun integratie. Staatssecretaris Jan Peeters, een Kempenaar van Herentals : “De Tilburgse universiteit en het Hoger Instituut van de Kempen met zijn 3500 studenten in Geel zouden op een gelijkaardige wijze bruggen kunnen slaan. Akkoord, de respectieve hogere opleiding verschilt van type, maar dat mag geen beletsel zijn om een pragmatische alliantie af te sluiten.” Een stimulans als die van de Nederlandse minister voor Onderwijs Ritzen zou helpen. Ritzen biedt sedert kort Nederlanders die hogere studies aanvatten in de buurlanden een toeslag aan, bovenop hun reguliere studiefinanciering.

Het imago van de KUB gaat de jongste jaren met sprongen voorwaarts. Internationale hoogleraren, lokale prominenten (de Nederlandse oud-premier RuudLubbers doceert over globalisering en leidt een dito onderzoeksgroep) en uitmuntende studiecentra (Center for Economic Research, Economisch Instituut Tilburg, Work Organisation Research Centre, EIT, WORC, Fiscaal Instituut Tilburg enzovoort) dragen daartoe bij. De KUB doet aan talent scouting in New York, Washington, Californië en per Internet. De laatste jaren zijn de benoemingen voor de helft van buitenlandse origine. De Vlaamse academicus Philippe Naert hield op 18 april zijn oratie over “Globalisering, hyperconcurrentie en maatschappij”. Prof. dr. Naert (ex-Insead, ex-Nijenrode) leidt vandaag het postdoctorale Tilburg Institute for Advanced Studies en wordt volgend jaar de beroepsdecaan van de faculteit economie. De KUB heeft de tweede grootste faculteit economie van Nederland (4500 studenten), na de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Econometrie is traditioneel haar sterke punt. Zes van de 14 Nederlandse universiteiten hebben een faculteit economie. De Tilburgse Alma Mater is Nederlands marktleider in postdoctorale opleidingen voor non-profitorganisaties, gezondheidszorg, accountancy, banken en financiën.

“Een kennisinstituut voor het zuiden moet deze universiteit zijn met regionale en internationale klemtonen,” zegt prof. dr. Gery van Veldhoven, tot voor enkele dagen voorzitter van het College van Bestuur van de KUB. Hij waagt zich voorzichtig in de gedachtenwisseling over het manco aan Vlaamse studenten op zijn universiteit. Professor van Veldhoven : “We zouden als Europeanen ons direct nabuurschap wel sterk moeten verbeteren, dat geef ik grif toe. Ook omwille van de Europese context van de Nederlandse cultuur is samenleven op en over de grens voor de Nederlandstaligen belangrijk”.

Zijn kantoor biedt een prachtig panorama van de Oude Warande, de lustbossen van Tilburg, waar de KUB resideert in heldere, hoekige gebouwen. De sfeer voor de 10.000 studenten is Amerikaans, de zoom van de campus is een kloek parkeerterrein. De Belgische nummerplaten zijn grote uitzonderingen. Voorzitter van Veldhoven : “Tot vandaag doen we niks aan het verbeteren van die situatie. We hebben getracht met Leuven coalities te vormen in de economie en de letteren. Tussen Tilburg en Leuven ligt een gebied om te rekruteren. Gek dat de virtuele lijn die een grens vandaag is, het aantrekken van studenten afremt.”

VERPAUPERDE INDUSTRIESTAD.

Nederland heeft 14 universiteiten met 120.000 studenten en 2450 professoren. De trend van het studentenaantal is dalend, op vijf jaar zijn er 30.000 minder. De Nederlandse universiteiten zijn regionaal sterk ingebed, een overheersende nationale instelling ontbreekt.

De haast 70-jarige KUB is gespecialiseerd in mens- en maatschappijwetenschappen. In 1927 opende de Roomsch Katholieke Handelshogeschool, bemand met 5 hoogleraren en 8 lectoren, haar deuren voor 28 studenten economie. In 1986 krijgt de Noord-Brabantse universiteit haar nieuwste naam : Katholieke Universiteit Brabant, in de jaren voordien startten verschillende nieuwe opleidingen : personeelswetenschappen, vrijetijdwetenschappen, beleids- en organisatiewetenschappen, arbeid en sociale zekerheid, juridische bestuurswetenschappen en bestuurlijke informatiekunde. Sedert kort horen daarbij de opleiding Europees recht en de afstudeerrichting International Business. De KUB heeft 1600 personeelsleden, 10.000 studenten en 5 faculteiten met 19 opleidingen.

Tilburg was een verpauperde industriestad in het “zuiden des lands”, het Nederlandse massagetto voor katholieken. Textielfabrikanten bepaalden de bovenklasse, het intellectuele klimaat was decennialang kneuterig. Burgemeester Brokx bracht meer elan met een nieuwe muziekzaal, een vernieuwde schouwburg en het museum voor moderne kunst De Pont. Het hoogoprijzende centrale kantoor van Interpolis, een Rabo-dochter, geeft de binnenstad architectonische allure.

F. Cr.

PROFESSOR PHILIPPE NAERT Hoofd van het Tilburg Institute for Advanced Studies.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content