Personeelsbesparing stad Aalst kan 200 banen kosten

In Aalst is er ongerustheid bij het stadspersoneel, omdat een werkdocument voor de meerjarenplanning uitgaat van een besparing van 70 miljoen euro op de personeelskosten of ongeveer 200 personeelsleden minder. Dat melden het Laatste Nieuws en TV Oost. Volgens schepen van Financiën Matthias De Ridder is de onrust gebaseerd op niet-definitieve cijfers.

olgens het document voorziet Aalst tussen 2020 en 2025 een budget van 450 miljoen euro voor personeel, of een besparing van 70 miljoen euro. ‘Dat er kan bespaard worden is altijd zo. We merken nu al wel dat mensen die contracten hebben van onbepaalde duur, die normaal altijd verlengd worden, nu in de kou dreigen te komen’, zegt de voormalige schepen Ann Van de Steen aan TV Oost. ‘Het personeel en de zachte sectoren zoals cultuur, jeugd en sport zijn slachtoffer van de spilzucht tijdens de vorige legislatuur. De vele besparingen die nu worden aangekondigd, maken duidelijk dat de budgettaire situatie veel minder rooskleurig is dan eerst werd voorgesteld’, stelt gemeenteraadslid Lander Wantens van Groen.

Schepen van Financiën De Ridder zegt dat de onrust voorbarig is. ‘Ik wil benadrukken dat de info die nu circuleert, foutief is. Het leidt tot onnodige onrust. Natuurlijk zullen er wel een paar nieuwe beslissingen genomen worden die effect zullen hebben. Dat is normaal, in een nieuwe bestuursperiode worden nieuwe accenten gelegd’, zegt de schepen aan Het Laatste Nieuws. De schepen en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) waren niet bereikbaar voor verdere commentaar.

Partner Content