AUTO BLIJFT TABOE.

“Het is de eerste maal in de geschiedenis dat de Belgische overheid het openbaar vervoer als beleidsinstrument hanteert om de milieuvervuiling tegen de gaan.” De Bond Beter Leefmilieu (BBL) reageert gematigd positief op de beslissing van de ministerraad vorige week vrijdag om het ozonprobleem aan te pakken. Toch mist de groene beweging een geïntegreerde benadering. Vooral het feit dat koning auto zoals altijd de dans ontspringt, zit de ecologisten dwars. Een BBL-woordvoerder : “Nochtans kost de verkeersonveiligheid en de milieu-overlast de staat elk jaar meer dan 150 miljard frank. Bovendien raamt het Bestuur der Wegen de totale aflossingssom tussen 1987 en 2005 op niet minder dan 1737 miljard frank. Deze subsidiëring komt op de kap van de volgende generaties.”

De voortekenen waren nochtans gunstig. In zijn oorspronkelijke voorstellen had Marcel Colla, minister van Volksgezondheid, namelijk snelheidsbeperkingen, accijnsverhogingen op benzine/diesel en zelfs een BTW-verlaging op low emission-voertuigen voorzien. Met het CVP-congres over Mens en Milieu (vorig weekend) in het vooruitzicht, en het Vlaams ozonplan van de Vlaamse minister van Gezondheidsbeleid, Wivina Demeester dd. september ’95 om tijdens de zomermaanden maximum 90 km per uur op de autowegen toe te laten, werd op het doorbreken van het auto-taboe gehoopt.

Maar onder druk van Febiac de automobielfederatie zijn deze plannen opnieuw in de lade gestopt. Drie jaar na de lancering van de idee om onbemande camera’s te plaatsen, ligt het wetsvoorstel terzake nog altijd bij de kamer van volksvertegenwoordigers ter bespreking. Ozon vergt een internationale aanpak op lange termijn, aldus de regering. Wel denkt minister van Financiën Philippe Maystadt aan het stimuleren van het vernieuwen van het wagenpark met milieuvriendelijker voertuigen.

Begin juni werd het alarmpeil van 150 microgram per m3 meerdere malen overschreden (32 dagen in ’95). Naast de vermindering van NMBS-tarieven (25 % op gewone ticketten en 60 % voor 10-rittenkaar) en de verscherpte controles op de bestaande snelheidslimieten, keurde de regering nog een 13-tal maatregelen van Colla goed : productnormen voor solventhoudende verven, beperking dampverliezen van benzine, sluiting van steenkoolcentrales tijdens de zomer (tenzij extra zuivering) en de uitwerking van een model om ozonpieken tot vijf dagen van tevoren te voorspellen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content