Opkomende landen pur sang

Er zijn veel fondsen die in de opkomende markten beleggen, maar de fondsen die alleen op lokale aandelen mikken, zijn zeldzaam. AXA WF Framlington Emerging Markets doet dat wel.

De opkomende economieën zijn de recente crisis beduidend beter doorgekomen dan de zogenaamd ontwikkelde landen. Het is wel zo dat de Aziatische economieën en Latijns-Amerika in zekere zin al hun eigen crisis gehad hadden en dus misschien ook beter gewapend waren om de economische schok op te vangen waarvan wij momenteel nog proberen te herstellen.

“Voor de Aziatische crisis van 1998 hadden veel economieën uit die regio een overheidstekort, ze kwamen in het nauw door schulden in dollar en kapitaal vloeide naar Azië toe omdat de rentevoeten er aantrekkelijk waren. Dat buitenlandse kapitaal leverde echter weinig op omdat het verkeerd gebruikt werd. Toen de landen in kwestie ertoe gedwongen werden hun munt te devalueren, werd het buitenlandse kapitaal teruggetrokken. Daardoor bleven die landen zitten met een enorme schuld die ze niet afgelost kregen”, zo stelt Philippe de Lavalette, director equity division bij AXA Investment Managers (AXA IM).

De Aziatische crisis zorgde voor verandering in de regio, die moest overgaan tot een diepgaande, structurele herstructurering van zijn economie. Sinds die gedwongen sanering blijven de Aziatische economieën groeien, in die mate zelfs dat het bruto binnenlands product (bbp) dat van de Verenigde Staten ondertussen evenaart.

Op het vlak van financiële soliditeit moeten deze landen de zogenaamd ontwikkelde landen zeker niet benijden. Hun nettoschuld ten opzichte van het buitenland benadert volgens het IMF 10 % van het bbp en hun muntreserves zijn sinds de jaren 90 voortdurend toegenomen.

“De opkomende markten worden vaak gestigmatiseerd als economische risicozones. Maar hun overheidsschulden zijn nu minder groot dan die van sommige Europese landen of zelfs die van de Verenigde Staten. Waar zit dan het risico?”, vraagt Philippe de Lavalette zich af. “We mogen natuurlijk ook niet alle opkomende landen over één kam scheren. Oost-Europese landen, Polen bijvoorbeeld, houden een groter risico in dan veel Azia-tische economieën. Oost-Europa is de industrie van West-Europa geworden. De Oost-Europese landen zijn sterk afhankelijk van de West-Europese economieën. We kunnen ons dan ook afvragen wat er ginder zal gebeuren als er op een dag om kosten te besparen gedelokaliseerd wordt naar nog goedkopere landen. De binnenlandse consumptie is er nog niet sterk genoeg om zelfstandig de groei van de Oost-Europese economieën te ondersteunen. Dat geldt echter niet voor economieën zoals Brazilië of China, om er maar twee te noemen, waar de binnenlandse consumptie voortdurend groeit”, zo verduidelijkt de aandelenspecialist van AXA IM.

Aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding

De opkomende regio’s beschikken over veel macro-economische troeven. En ook op het vlak van waardering zijn er heel wat argumenten die in het voordeel van de opkomende markten pleiten.

“De koers-winstverhouding van de opkomende markten komt uit op 12 tot 15, wat in het licht van de winstgroeiperspectieven van de lokale ondernemingen zeker niet duur is. Zelfs als we de koers/boekwaarde analyseren, komen we voor Azië uit op een ratio die vergelijkbaar is met die van de Verenigde Staten, namelijk rond 2,2. Historisch bekeken is dat goedkoop”, zo stelt Philippe de Lavalette. “Wij zijn van mening dat de koersen van de opkomende markten hun groeipotentieel niet weerspiegelen”, voegt hij er nog aan toe.

De meest veelbelovende opkomende markten in termen van risico/rendement zijn volgens AXA IM China, India en Turkije. De aandelenspecialist van AXA IM wijst er echter nadrukkelijk op dat er bijzondere aandacht wordt geschonken aan het devaluatierisico van het land. Want als u met uw belegging in de lokale munt snel 20 % kan winnen, maar die munt gaat er vervolgens met 50 % op achteruit, kan het wel enkele jaren duren voor u zelfs maar uw startkapitaal terugverdiend hebt.

Niet alleen grondstoffen

Vaak komt beleggen in de opkomende markten zonder meer neer op investeren in de grondstoffensector. De grootste lokale beursgenoteerde bedrijven zijn immers in die sector actief en hebben dan ook een aanzienlijk gewicht binnen alle beursindexen die de evolutie van die markten volgen.

“Wij zijn wel voorstander van de grondstoffensector, maar we kozen ervoor om hem sterk te onderwegen, zodat we meer kunnen beleggen in sectoren die te maken hebben met consumptie, zoals de sector van de gezondheidszorg, onderwijs en communicatie”, verklaart de aandelenspecialist van AXA IM. “Wij volgen helemaal geen referentie-index. We beleggen in functie van onze overtuiging en altijd in lokale ondernemingen.”

Voor AXA IM kan het naar voor schuiven van sectoren die rechtstreeks aan lokale consumptie (met uitzondering van voeding) gekoppeld zijn binnen zijn fonds Framlington, dat in opkomende markten belegd is, niet anders dan een goede keuze zijn. “De levensstandaard van de lokale consumenten stijgt voortdurend en dat gaat hand in hand met meer uitgaven voor consumptiegoederen die buiten de categorie voeding vallen”. In dat opzicht lijken telecommunicatie, gezondheidszorg en onderwijs goed geplaatst.

Uit een studie van McKinsey Global Institute naar de evolutie van de consumptiegewoonten van de Indiërs tussen 2005 en 2025 blijkt duidelijk dat voeding weliswaar een belangrijke hap uit het gezinsbudget blijft nemen (17,3 % van de inkomsten), maar dat transport (13,8 %), gezondheidszorg (8,9 %) en vrije tijd en onderwijs (6,1 %) door de stijging van de levensstandaard een stevige sprong maken. McKinsey geeft India als voorbeeld, maar hetzelfde geldt voor Brazilië en China.

Het fonds Framlington Emerging Markets van AXA IM is trouwens voor een groot deel in Brazilië belegd. “De inflatie is er onder controle en de groei is aanzienlijk en stabiel. Na acht jaar hervormingen is Brazilië een van de voortrekkers van de opkomende landen gewor-den. En het potentieel van het land werd nog maar amper aangebroken”, zo merkt Philippe de Lavalette op. Hij blijft wel heel voorzichtig wat Rusland betreft. Dat land heeft buiten zijn rijkdom aan energiebronnen momenteel slechts weinig te bieden.

Het fonds van AXA IM is naast Brazilië ook belegd in Indonesië, Turkije en het Midden-Oosten. Vanuit sectorstandpunt blijven energie, technologie en grondstoffen achter op de benchmark, terwijl de sectoren consumptie, industrie en gezondheidszorg het beter doen.

Door Karine Huet

“De overheidsschulden van de opkomende landen zijn nu minder groot dan die van sommige Europese landen of die van de VS. Waar zit dan het risico?” Philippe de Lavalette

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content