Opkomende landen blijven belangrijk

De Franse beheerder geeft nog steeds de voorkeur aan de BIC-landen, maar heeft ook oog voor de evoluties op de Amerikaanse markt.

Carmignac Gestion, een van de Europese groepen die in 2009 dankzij het succes van fondsen als Carmignac Patrimoine en Carmignac Investissement het meeste kapitaal ophaalde (ongeveer +60 %), hield vorige week in Parijs zijn jaarlijkse bij-eenkomst. Dat was een ideale gelegenheid om het over de strategie van de groep en haar beheerders te hebben.

Opkomende landen en grondstoffen

Uit de tabel blijkt dat de toewijzing van Carmignac aan de thema’s opkomende landen en grondstoffen (ongeveer 50 %), op een hoog niveau stabiel gebleven is. “De ontwikkeling van de opkomende landen is een structurele component van de wereldeconomie door de industrialisering, verstedelijking en uitbouw van de infrastructuur. Dat zorgt voor zowel groei als vraag. Onze sterke overtuiging wat de opkomende landen betreft, berust op reële en langetermijnfundamentals. Een voorbeeld: in de VS was het in de naoorlogse periode de beslissing tot de uitbouw van een spoorwegnet en later van een netwerk van snelwegen in heel het land die ervoor gezorgd heeft dat groepen als Wal-Mart en McDonald’s groot konden worden. Die infrastructuurwerken zorgden er immers voor dat de kosten voor vervoer van goederen en diensten afnamen en dat steden en plaatselijke industrieën ontsloten konden worden, wat voor groei en consumptie bleef zorgen. Dat gebeurt nu ook in China. Het land zorgt wel voor vrees voor zeepbellen, zeker op het vlak van vastgoed. In bepaalde felbegeerde wijken van bijvoorbeeld Sjanghai zijn de prijzen wel gestegen, maar dat is zeker niet overal zo. De overheid wil een ‘harmonieuze groei’ promoten, waarmee ze een groei gespreid over het hele land bedoelt en daarvoor is er in het binnenland nog veel werk. Het is dan ook belangrijk te beleggen in vastgoedpromotoren die over het hele territorium actief zijn. Wij mikken niet alleen op infrastructuur en vastgoed, maar ook op de toenemende consumptie in de opkomende landen, ook via financiële diensten zoals kredietkaarten, hypothecaire en autoleningen. Voorbeelden van beleggingen binnen dat thema zijn China Overseas Land, China Construction Bank, China Life en Banco Itau in Brazilië voor financiële diensten en vastgoed, United Spirits, de grootste Indiase producent van sterkedrank en Shanda Games, een Chinese onderneming die content voor on-linegames produceert.”

“Vanuit geografisch standpunt geven wij de voorkeur aan Brazilië, India en China. We hebben het trouwens over de BIC-landen, en niet langer over de BRIC-groep, aangezien Rusland momenteel wat moeilijker ligt (met een herstructurering van de schulden van de oligarchen, een niet altijd rechtvaardige behandeling van minderheidsaandeelhouders, enzovoort). Ook tegenover Taiwan staan we gunstig, want dat land is gevoelig voor een herstel van de wereldwijde vraag naar technologie, met bijvoorbeeld Mediatek, een producent van chips voor draagbare telefoons die kan profiteren van de opkomst van de smartphones, en Hon Hai, de grootste leverancier van Apple”, zo vat het team van Carmignac samen. Er wordt nog verduidelijkt dat vanuit waarderingsstandpunt de koers-winstverhouding van de aandelen uit opkomende landen onder die van aandelen uit de industrielanden blijft, terwijl de sterkere groei van de bedrijven uit de opkomende landen bewezen is en de komende jaren nog zal aanhouden.

Bij de grondstoffen geeft Carmigna de voorkeur aan koper, dat niet alleen in de auto-industrie gebruikt wordt, maar ook in de bouw, voor de elektriciteitsinfrastructuur, enzovoort. Er wordt in belegd via gediversifieerde groepen als Xstrata, Freeport-McMoRan, Rio Tinto en Vale. Ook oliedienstenleveranciers zoals Schlumberger, Transocean en Seadrill vallen in de smaak door de sterk toenemende vraag naar olie vanuit de opkomende landen en de herstellende vraag vanuit de industrielanden. Bovendien zullen de oliemajors opnieuw moeten investeren om aan die stijgende vraag tegemoet te kunnen komen. De winstnemingen op goud na de mooie prestaties in 2009 zullen van tijdelijke aard zijn.

Verenigde Staten

Er zijn meerdere economische factoren die het enthousiasme van Carmignac voor aandelen in het algemeen en voor cyclische aandelen uit de VS in het bijzonder ondersteunen. “Op wereldvlak zitten alle op de groei anticiperende indicatoren opnieuw op hun niveau van 2006. De bedrijfsvoorraden, die sterk werden afgebouwd, vertonen in de VS sinds een maand of drie opnieuw positieve schommelingen. De relanceplannen die tijdens de crisis gelanceerd werden, zijn nog niet volledig uitgevoerd en in sommige landen is nog ongeveer 50 % van het relancebudget beschikbaar. De problemen in verband met de schuldafbouw bij de gezinnen, het vastgoed, enzovoort zijn in de VS zo groot dat er tijd nodig zal zijn om ze weg te werken. Voor de Verenigde Staten wordt er dan ook geen grote groei verwacht. Tegelijkertijd heeft de vernietiging van werkgelegenheid onrechtstreeks een positief effect. Historisch (zie grafiek) heeft een toename van de werkloosheid in eerste instantie altijd een nefaste invloed op de aandelenmarkt, maar na een jaar heeft ze een erg gunstige impact op de winsten, want de werkingskosten zijn minder hoog en elk herstel van de activiteit, hoe bescheiden ook, heeft dan een sterk hefboomeffect. De huidige waardering van de Amerikaanse aandelen stemt min of meer overeen met een genormaliseerde waardering op tien jaar, maar het lijkt ons dat ze geen rekening houdt met positieve verrassingen in de resultaten, die er zullen zijn dankzij een hogere productiviteit en lagere investeringen.

Sommige analisten zien het spook van de inflatie al opdoemen in de VS, maar wij delen op dit ogenblik die mening niet. Zo blijft de stijging van het reële loon negatief en is de kost voor arbeid lager, wat maakt dat de bedrijven niet geneigd zijn om ter compensatie van hogere kosten hun prijzen op te trekken. De centrale bank zal dan ook niet ongerust worden. Ze heeft er trouwens geen enkel belang bij om te restrictieve maatregelen te nemen, want dat zou ervoor zorgen dat de vastgoed- en aandelenmarkten opnieuw zouden dalen”, zo verzekert men ons bij Carmignac Gestion.

Gezien haar relatieve en “misschien tijdelijke” enthousiasme voor Amerikaanse aandelen (en voor bedrijven die naar de VS uitvoeren), behoudt de groep haar posities op Angelsaksische banken als JPMorgan en Wells Fargo, waarvan de “herwaardering nog niet volledig lijkt”. Bovendien mikt ze op cyclische aandelen zoals Ford, dat “met een aanzienlijke korting noteert en dat aan een aanzienlijke herstructurering begint”. Mastercard is een andere positie die zou kunnen profiteren van een daling van de werkloosheid en een herstel van de consumptie. Ten slotte wordt er via Emerson Electric, een producent van industrieel materieel, en via het Indiase Infosys, een ontwikkelaar van software voor de Amerikaanse financiële sector, ook gemikt op “een herstel van de bedrijfsinvesteringen”. Gezien de vaak juiste timing van de beheerders van Carmignac en de onder particuliere beleg-gers sterk levende afkeer ten opzichte van een gediaboliseerde Amerikaanse markt, die beschouwd wordt als de bron van alle ellende op de beurs, willen we toch op die aanpassing (ongeveer +6 %) in het voordeel van de VS wijzen. Carmignac Gestion kijkt zonder rancune vooruit! (C)

Door Béatrice Denis

“Op wereldvlak zitten alle op de groei anticiperende indicatoren opnieuw op hun niveau van 2006.” Carmignac Gestion

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content