Oost west, thuislaadpaal best

Jef Wellens

De auto zal koolstofemissievrij zijn, of zal fiscaal niet zijn. Vorige week werd de ‘wet houdende vergroening van de mobiliteit’ aangenomen. Bedrijven en zelfstandigen zullen de personenwagens die ze aanschaffen vanaf 2026 fiscaal nog enkel als beroepskosten kunnen afschrijven als die geen CO2 uitstoten. Vanaf 2028 zal dat principe al gelden voor personenwagens aangeschaft sinds juli 2023. Dat betekent de grote switch van bedrijfswagens op fossiele brandstof naar een zuiver elektrische aandrijving of, wie weet, een aandrijving op waterstof. Dan gaat het niet alleen over de 700.000 salariswagens, maar over alle personenwagens die beroepsmatig worden gebruikt. De rest van het wagenpark zal enkele jaren later ongetwijfeld volgen.

Het valt niet uit te sluiten dat u volgend jaar, inclusief fiscaal voordeel, evenveel of zelfs meer betaalt voor een laadpaal, dan pakweg in 2025, zonder fiscaal voordeel.

De nood aan laadcapaciteit voor een nieuwe elektrische vloot wordt dus vrij snel heel groot. Daarom trekt de federale regering haar fiscale wapenarsenaal open, van een dubbele afschrijving en een verhoogde investeringsaftrek voor laadstations van ondernemingen tot een nieuwe belastingvermindering voor particulieren die thuis een laadpaal laten plaatsen. Van die laatste maatregel wordt veel verwacht. Oost west, thuislaadpaal best.

Betaalt u vóór het einde van 2022 de aankoop, de plaatsing en de keuring van een nieuwe laadpaal aan uw woning, dan krijgt u voor maximaal 1500 euro van die uitgave een belastingvermindering van 45 procent, of een fiscaal voordeel van 675 euro. Wacht u met de uitgave tot 2023, dan bedraagt het voordeel nog 30 procent of maximaal 450 euro. Doet u de investering pas in de eerste acht maanden van 2024, dan recupereert u fiscaal nog slechts 15 procent of 225 euro. Na augustus 2024 is er geen belastingvermindering meer.

U krijgt de vermindering maar voor één jaar. Bij een nieuwbouw doet u de investering het best in het jaar waarin u naar uw nieuwe woning verhuist, want u moet er wonen op 1 januari van het daaropvolgende jaar. De laadpaal moet worden geplaatst aan de woning waar u uw woonplaats hebt. Dat kan ook een huurwoning zijn.

De laadpaal mag enkel gebruikmaken van groene stroom, ofwel uit eigen hernieuwbare energie, ofwel geleverd op basis van een contract met 100 procent groene stroom, ofwel een mix van beide. Maar vooral: de belastingvermindering geldt uitsluitend voor de plaatsing van een slimme laadpaal. Slim betekent dat de laadpaal, tegen 2023, softwarematig gekoppeld is aan een extern beheerssysteem dat de laadtijden en het laadvermogen stuurt. U bepaalt dus niet (altijd) zelf meer wanneer en hoelang u uw wagen oplaadt. Een slimme laadpaal kan het opladen uitstellen tot de daluren, opdat de elektriciteitsvoorziening niet in gevaar komt. De grote pleitbezorgers van de maatregel zien nog een ander voordeel: wanneer honderdduizenden elektrische wagens via zo’n aangestuurde laadpaal verbonden zijn met het elektriciteitsnet, kan hun batterij op piekmomenten van schaarste worden ingezet om elektriciteit terug op het net te plaatsen. Niet van enig optimisme gespeend wordt al eens beweerd dat zo een kerncentrale wordt uitgespaard.

Hoewel de maatregel al loopt sinds 1 september, is de wet nog niet bekendgemaakt in het Staatsblad. Dat zal nog dit jaar gebeuren. Maar dat herleidt de periode waarin een nieuwe laadpaal tegen het hoogst mogelijke belastingvoordeel van 675 euro kan worden betaald, tot nog slechts een goed jaar waarin de vraag naar de installatie van laadpalen het aanbod ruim zal overtreffen, wat wellicht zijn weerslag heeft op de prijs. Het valt niet uit te sluiten dat u volgend jaar, inclusief fiscaal voordeel, evenveel of zelfs meer betaalt voor een laadpaal, dan pakweg in 2025, zonder fiscaal voordeel, in een meer gestabiliseerde markt. Het is nooit verstandig uw gedrag louter en alleen te laten bepalen door de fiscale wortel die u wordt voorgehouden.

DE AUTEUR IS FISCALIST BIJ WOLTERS KLUWER

675 euro

is het hoogst mogelijke belastingvoordeel voor de installatie van een laadpaal bij u thuis.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content