“Ook Vlaanderen heeft nood aan een Marshallplan”

Volgende week

Thomas Leysen, Trends-premier.

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be

eXtra informatie op www.trends.be

De functies van de leden van het zakenkabinet.

MAANDAG 13 JUNI

Vlaams parlementslid Patricia Ceysens (VLD) reageert op een open brief die collega Eric Van Rompuy (CD&V) publiceerde in de krant De Standaard, met als titel ‘Cette femme m’énerve’.

Bart Verhaeghe. “De titel is de uitspraak van een politicus die oordeelt dat VLD-fractieleidster Patricia Ceysens niets te zeggen had over het plan om een bijkomend kantoorgebouw te kopen voor het Vlaams parlement. Nochtans gaat de discussie hier niet zozeer om de aankoop van een extra gebouw, maar over de kerntaken van het Vlaams parlement. We hebben nood aan minder overheid. Productiviteitsverbetering is een uitdaging die wij en elke Europese lidstaat waar de overheid bijna een kwart van het BBP opslorpt, moeten aangaan. Overheidsinstellingen beter laten presteren kan miljarden euro opleveren én de dienstverlening verbeteren. Het is belangrijk dat deze discussie ernstig wordt genomen. Ze moet nu op de agenda komen en niet met woorden als ‘cette femme m’énerve’ worden afgedaan.”

DINSDAG 14 JUNI

PS-voorzitter Elio Di Rupo roept op tot een Marshallplan dat op ingrijpende manier de Waalse economie moet doen heropleven.

Verhaeghe. “Het is al een hele stap vooruit dat de PS-topman wil inzien dat er iets moet gebeuren. Hij wil dat men van Wallonië gaat houden. Er moet een investeringsvriendelijk klimaat komen. Maar daar is méér voor nodig dan een vriendelijk gezicht. In een PS-staat waarin syndicaal corporatisme de scepter zwaait, zal het zeer moeilijk zijn om ondernemingen te overtuigen. Maar het is niet alleen Wallonië die zich een spiegel moet voorhouden. Ook Vlaanderen heeft nood aan een crisisplan. Het is positief dat federaal premier Guy Verhofstadt (VLD) er met zijn maatregelen over het brugpensioen en de BTW-verhoging werk wil van maken. De PS heeft alvast laten weten dat zij het niet eens kan zijn met een BTW-verhoging. Het charmeoffensief van de Walen naar de ondernemer klinkt nog weinig geloofwaardig als ze de dag daarna alweer spreken over een algemene sociale bijdrage (ASB), waarmee ze alle vermogens en winsten willen belasten.”

WOENSDAG 15 JUNI

Bart Verhaeghe leest in de The Wall Street Journal Europe dat Kato Manufacturing, een Japans metaalverwerkend bedrijf, met succes een beroep doet op zestigplussers om vacatures op te vullen.

Verhaeghe. “Er boden zich zeer veel kandidaten aan, zelfs voor jobs in de weekends. De werkgever moest deze mensen, die prima, toegewijde werknemers bleken, maar voor de helft betalen. Zoiets kan in België niet. Onze perceptie van ‘wat normaal is’ en ‘waarop iemand recht heeft’ of ‘wie de zwakke in de maatschappij is’ lijkt compleet verwrongen, onjuist en wereldvreemd. Is het nog normaal dat een op de drie vrouwen en een op de tien mannen al meer dan tien jaar werkloos zijn, voor ze definitief met pensioen gaan? En dat ze daarvoor gemiddeld vijftien tot twintig jaar werkloosheidsuitkering krijgen? Waarom worden die cijfers niet frontaal op de voorpagina van kranten afgedrukt? Zijn dat allemaal ‘zwakken in de maatschappij die moeten beschermd worden’? Beschermd door een systeem dat de welvaart van iedere Belg op de helling zet? Er is zéér veel ruimte om te snoeien in de uitgaven. Het heeft geen zin om te zoeken naar nieuwe inkomsten. Willen Belgen dit betalen door meer belastingen op consumptie, op hun inkomsten of op hun vermogen? Ik ben zeker van niet. De Japanse regering neemt maatregelen. Zij wil de pensioenlast van een vergrijzende bevolking verlichten en dat alvorens het systeem helemaal ten onder gaat. Hoe? Door de pensioengerechtigde leeftijd gradueel te verhogen en de werkgevers (financieel) aan te moedigen om oudere werknemers in dienst te nemen.”

DONDERDAG 16 JUNI

De CAO-onderhandelingen in de banksector zijn afgesprongen. De vakbonden menen dat de banken voldoende winst maken om een loonsverhoging overeen te komen. Zelfs het voorstel van een reële koopkrachtverhoging werd van de hand gewezen.

Verhaeghe. “De vakbonden voelen zich sterk in de bank- en verzekeringswereld. Banken en verzekeringen maken winst en zullen wel altijd hier blijven, oordelen ze. Maar ze vergeten dat ook deze sector steeds meer diensten uitbesteedt naar landen als India. De eis voor loonsverhoging bewijst de kortzichtigheid van de vakbonden. De prijs die de werknemers nu vragen, verdrijft op termijn de vraag naar werk. De Belgische economie wankelt trouwens op de rand van een recessie. Heeft ons systeem dan een recessie nodig om echt te kunnen veranderen? We zijn verwend en beseffen onvoldoende dat het vijf voor twaalf is. Het gedachtegoed van mei ’68 heeft zijn tijd gehad. Dat werkt niet meer. We hebben nood aan een nieuwe revolutie.”

P.D.

“Het gedachtegoed van mei ’68 heeft zijn tijd gehad. We hebben nood aan een nieuwe revolutie.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content