Onrustwekkende Belgische inflatie

De Belgische inflatie nam in de zomer de kaap van 3% en steeg tot 0,5% boven het gemiddelde van de eurozone. Door de afkoeling van de olieprijzen daalde de inflatie in oktober opnieuw tot 2%. De verklaring is pure statistiek. Jan Smets (Nationale Bank): “Het gewicht van de energieproducten elektriciteit, gas en huisbrandolie in de korf goederen waarvoor de inflatie wordt berekend, is in België hoger dan het Europese gemiddelde. De accijnzen op de brandstofproducten zijn hier relatief lager, waardoor de finale brandstofprijzen gevoeliger reageren op prijsveranderingen van de ruwe olie. We hebben het in het verleden nog gezien: als de olieprijs stijgt, klimt de Belgische inflatie sneller. En vice versa.”

Schrap de oliefactuur en van inflatie is nauwelijks sprake. De kerninflatie ligt in België met 1,5 % zelfs iets lager dan het Europese gemiddelde. Toch is de inflatie een teken van bezorgdheid. De dure olie doet alle Europese bedrijven pijn, maar uniek voor België is dat de hogere prijzen zich via de automatische indexering meteen in hogere lonen vertalen, wat de competitiviteit van de Belgische ondernemingen ondermijnt. “Terwijl in Duitsland de reële lonen dalen. We moeten uitkijken voor onze competitiviteit,” weet Etienne de Callataÿ (Bank Degroof).

“Door de automatische loonindexering is inflatie in België de voorbode van meer economische moeilijkheden,” waarschuwt Johan Van Overtveldt (VKW Metena). De lonen zijn dan wel niet aan de inflatie zelf gekoppeld, wel aan de gezondheidsindex, maar ook die is sterk gestegen. Werkgeversfederatie Agoria berekende dat bij een olieprijs van 70 dollar per vat de gezondheidsindex tegen eind 2006 met 6,1 % stijgt. Bij een gemiddelde prijs van 50 dollar per vat wordt dat 5,1 %. Met andere woorden: dure olie dreigt het jongste loonakkoord, waarbij de lonen in de periode 2005-2006 met 4,5 % mogen stijgen, helemaal te achterhalen. De lonen zullen automatisch sneller stijgen dan het plafond dat na moeizaam overleg is overeengekomen.

Edward Roossens, economisch adviseur van de werkgeversfederatie VBO: “De bedrijven krijgen een double whammy te verwerken: de dure energie én de stijgende lonen. Vooral de sterke stijging van de gezondheidsindex is door de koppeling met de lonen verontrustend. Het systeem van automatische indexering zorgt momenteel voor wrevel in heel wat sectoren. Een pak bedrijven kan de kosten niet of moeilijk doorrekenen aan de klanten, ook omdat de conjunctuur zwak was de jongste maanden. Daalt de olieprijs, dan zal de inflatie terugvallen, al kan dat even duren door de koppeling met de lonen. We zijn er nog niet direct uit.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content