Ondernemersparticipatie is burgerparticipatie

DANIËLLE VANWESENBEECK

CIRCULATIEPLANNEN, GROENZONES, belasting op drijfkracht: over al die thema’s beslissen politici die een gemeente of een stad leiden. Hun beleid kan een impact hebben op de lokale bedrijven en handelszaken. De praktijk leert dat veel ondernemers niet wonen in de stad of de gemeente waar hun onderneming is gevestigd. België heeft nu eenmaal vrij kleine steden en gemeenten, waardoor veel mensen wonen in de randgemeenten waar minder economische activiteit is. Ze pendelen naar de stad, waar ze studeren of ondernemen.

Je moet het maar meemaken als ondernemer: je hebt een bloeiende zaak en plots komt er geen doorgaand verkeer meer door je straat of geldt er een parkeerverbod voor je deur. Het is een dagelijkse realiteit. Hun bedrijf betaalt dan wel belasting aan de gemeente, maar de ondernemers kunnen met hun stem niet meebepalen wie aan het roer komt.

HIER EN DAAR hoor ik ondernemers erover klagen dat ze nauwelijks worden geconsulteerd over beslissingen die gevolgen hebben voor hun bedrijf. Ergens is dat te begrijpen: de eigenaars van die bedrijven zijn niet stemgerechtigd, omdat ze niet in de gemeente wonen. Wiens stem men krijgt, diens woord men spreekt. Het is dan ook vrij eenvoudig maatregelen te nemen die de handel of het bedrijfsleven schaden, zonder dat de beleidsmakers daarvoor worden afgestraft in de volgende verkiezingen. Het is te begrijpen, maar het zou niet mogen.

Een ondernemer heeft vaak een hechtere band met de gemeente of de stad waar zijn onderneming is gevestigd dan met de gemeente waar hij woont: hij betaalt er belasting en komt in contact met de lokale dienstverlening. Het is dus niet onlogisch dat de handelaar ook constructief wil bijdragen aan de democratische koers van die gemeente.

EEN CRITERIUM OM EEN STEM te kunnen uitbrengen is de domicilie. Is dat rechtvaardig ? Ik vind van niet. Waarom zou het niet mogelijk zijn ondernemers de keuze te geven waar ze mogen stemmen: in de gemeente waar ze wonen, of in de gemeente waar hun bedrijf is gevestigd? No taxation without representation: wie op meerdere plaatsen bijdraagt, mag kiezen waar hij stemt. Uiteraard verliest de ondernemer dan zijn democratische recht in de gemeente of de stad waar hij woont, maar op zijn minst heeft hij dan een vrije keuze.

Geef ondernemers die op meerdere plaatsen belastingen betalen, de vrijheid om te kiezen waar ze hun stem uitbrengen.

DIE VRIJHEID VAN KIEZEN zou de dynamiek van het beleid in sommige gemeenten wellicht aardig wijzigen. Politici houden soms minder rekening met handelaars, omdat die niet tot hun kiezers horen. Droomt u even mee? Als handelaars en ondernemers hun stem kunnen uitbrengen in de stad waar ze werken, zou het gemeentebestuur dan niet kritischer omgaan met circulatieplannen? Zou het parkeerbeleid dan niet nog doordachter zijn?

Ik begrijp dat de uitwerking van zo’n keuzestemrecht voor ondernemers niet vanzelfsprekend is. Er moet een duidelijk criterium zijn voor wie ervoor in aanmerking komt. Welke band heeft het bedrijf bijvoorbeeld met de gemeente? En hoe wordt omgegaan met vennootschappen die meerdere aandeelhouders hebben?

En toch verdient dat idee een verdere uitwerking. Meer en meer wordt gepleit voor burgerparticipatie. Ook ondernemers zijn burgers. Geef ondernemers die op meerdere plaatsen belasting betalen, dus de vrijheid om te kiezen waar ze hun stem uitbrengen. Dat is zorgen voor betrokkenheid, dat is pas echte keuzevrijheid.

De auteur is general manager van Mastermail en Vlaams Parlementslid voor Open Vld.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content