‘Obligaties doen denken aan technologieaandelen eind jaren 90’

JUAN NEVADO "Ik ben positief over de maatregelen van de Europese Centrale Bank."

Volgens Juan Nevado van de Britse vermogensbeheerder M&G zitten we in “een zeepbel van pessimisme”. Hij merkt dat aan de overdreven hoge waarderingen van obligaties en aan de overdreven lage waardering van Europese aandelen.

“De waarderingen van overheidsobligaties suggereren dat de inflatie en de economische groei tot het einde der tijden laag blijven, terwijl de toekomst zich niet laat voorspellen”, zegt Juan Nevado, de beheerder van M&G (Lux) Dynamic Allocation, een van de meest populaire flexibele fondsen onder Belgische beleggers. “De centrale bankiers hebben de prijzen van overheidsobligaties, en de Duitse Bund in het bijzonder, zo de lucht in geblazen, dat ze me doen denken aan de technologieaandelen van eind jaren 90.”

Beleggers zien vandaag her en der waarschuwingslampjes branden op het economische dashboard. Is de vrees voor een economische crisis overtrokken?

JUAN NEVADO. “Er is een onmiskenbare vertraging, maar de recessie treft alleen de industrie in de ontwikkelde landen, die slechts 15 procent van het bruto nationaal product van de wereld voor haar rekening neemt. De dienstensector vertoont nog altijd een positieve trend, met een werkloosheidscijfer dat blijft dalen. Het pessimisme dat we op de obligatiemarkten zien, wordt nog niet gevalideerd door de feiten. Het zou best kunnen dat de economische groei weer zal versnellen.”

Wat kan die trend omkeren?

NEVADO. “De komende achttien maanden zal de vraag rijzen of het nodig is de economische groei te stimuleren door ambitieuzere en gecoördineerde overheidsuitgaven op Europees niveau. Nu de kosten voor leningen bijna nihil zijn, zijn de geesten duidelijk aan het rijpen. Europa sluit de ogen voor de begrotingsontsporingen in Frankrijk en Italië. Er zal in het Verenigd Koninkrijk een pakket met stimuleringsmaatregelen komen, ongeacht wie de volgende verkiezingen wint. Zelfs in Duitsland gaan stemmen op die het begrotingsevenwicht in twijfel trekken, nu het land in een recessie dreigt te sukkelen en de infrastructuurproblemen zich opstapelen.”

De open Europese economie zal profiteren van elke verbetering van de gespannen handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China

Is de rol van de centrale banken uitgespeeld?

NEVADO. “De doeltreffendheid van het niet-conventionele monetaire beleid wordt steeds meer ter discussie gesteld, en terecht. De centrale banken hebben de voorbije jaren de prijzen van de financiële activa ondersteund, maar hun invloed op de reële economie is zeer beperkt. Tegelijkertijd ben ik vrij positief over de maatregelen die de Europese Centrale Bank heeft aangekondigd. Die zullen de bedrijven aanmoedigen om te lenen en bijdragen aan het herstel van de winstmarges van de banken.”

Ziet u een uitweg uit de handelsoorlog?

NEVADO. “De Verenigde Staten en China beginnen de negatieve gevolgen van de handelsoorlog te voelen. Ze zijn klaar om aan de onderhandelingen te beginnen. Door de onzekerheid is het vertrouwen van Amerikaanse ondernemers gedaald en doen ze geen investeringen meer. Bedrijven gebruiken hun geld liever om eigen aandelen in te kopen dan om investeringen te doen, die een positief effect zouden hebben op de economische activiteit.”

Hoe vertaalt uw macro-economische visie zich in het beheer van het fonds?

NEVADO. “Overheidsobligaties van westerse landen zijn te mijden. Beleggers die vandaag die obligaties kopen en die tot de vervaldag bijhouden, verliezen er gegarandeerd geld mee. De aandelen uit de Duitse DAX-index noteren met een gemiddeld brutodividendrendement van 4 procent, terwijl Duitse overheidsobligaties tot dertig jaar een negatief rendement opleveren.”

U geeft de voorkeur aan Europese aandelen boven Amerikaanse?

NEVADO. “Ondanks het koersherstel sinds het begin van het jaar blijven Europese aandelen zeer aantrekkelijk gewaardeerd. In de huidige koersen zit nog altijd een overdreven pessimisme vervat. De open Europese economie zal profiteren van elke verbetering van de gespannen handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China. Ook in Japan en de opkomende landen noteren aandelen met aantrekkelijke risicopremies. Ik geef de voorkeur aan landen die zwaar getroffen zijn door de handelsoorlog, zoals Zuid-Korea, Taiwan of Singapore. We hebben ook een kleine blootstelling aan China. Obligaties uit de groeilanden vormen een belangrijkste component van de obligatieportefeuille, met obligaties van landen als Mexico, Indonesië en Brazilië. De munten uit die landen noteren ook met een aanzienlijke korting op hun intrinsieke waarde.

JUAN NEVADO
JUAN NEVADO “Wie nu westerse overheidsobligaties koopt en tot de vervaldag bijhoudt, verliest gegarandeerd geld.”

“In de Verenigde Staten waarderen we de goede vooruitzichten voor bepaalde segmenten, zoals de banken en de biotechnologie, maar in andere sectoren bouwen we onze belangen af. We kennen minder gewicht toe dan de wereldwijde beursindexen aan Amerikaanse aandelen. De marges van de Amerikaanse banken blijven zeer aantrekkelijk, met een groeiende kredietmarkt. De banken hebben voldoende kapitaal, een lage schuld en een hoge rentabiliteit in vergelijking met hun Europese tegenhangers. Die sector zal het goed doen zolang de Amerikaanse economie het goed blijft doen.”

Er zijn wel wat beleggers die hun geld hebben teruggevraagd, omdat u het voorbije anderhalf jaar slechter presteerde dan heel wat van uw collega’s.

NEVADO. “We hebben wat geleden ten opzichte van de rest van de markt, omdat we overheidsobligaties al een tijdje links laten liggen en minder in Amerikaanse aandelen investeren dan de rest. We blijven erop vertrouwen dat onze analyse correct is. Op lange termijn zal het fonds goede prestaties neerzetten. De correctie op de obligatiemarkten in september zou erop kunnen wijzen dat er een nieuwe wind waait.”

U gebruikt naar verluidt ook inzichten uit de behavioural finance voor het beheer van het fonds. Hoezo?

NEVADO. “De traditionele financiële modellen gaan ervan uit dat markten efficiënt zijn en investeerders zich rationeel gedragen. Met behavioural finance, de wetenschap die het gedrag van beleggers bestudeert, is bewezen dat dat niet klopt. Beleggers hebben vaak de neiging om op korte termijn te reageren en vergeten dat op lange termijn de economische fundamenten tellen. Het abnormale gedrag van beleggers schept kansen voor actieve beheerders zoals wij. Investeerders waarderen vandaag alles wat omhoog gaat. Ze geven niet veel om de prijs die ze moeten betalen voor aandelen of obligaties, zolang ze maar mee kunnen surfen op een opgaande beweging.”

Investeerders waarderen vandaag alles wat omhoog gaat. Ze geven niet veel om de prijs die ze moeten betalen voor aandelen of obligaties

Beheerder van veel fondsen

Juan Nevado behaalde zijn universitaire graad in de economie aan de London School of Economics en Warwick University. Na zijn afstuderen in 1985 werkte hij als obligatiemarkteconoom bij de Bank of Montreal en als econoom in een adviesbureau gespecialiseerd in grondstoffenmarkten. In 1988 werd hij aangenomen door PPM (de vroegere naam van M&G), en tien jaar later trad hij toe tot het team dat gespecialiseerd is in het beheer van gemengde fondsen. Hij maakt nu deel uit van het managementteam van vele fondsen die de Britse manager aanbiedt, waaronder M&G (Lux) Dynamic Allocation en M&G (Lux) Conservative Allocation.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content