Nieuwe rechtszaak in Arco-dossier gaat van start

Arco-protest © belga

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg behandelt vandaag/vrijdag een nieuwe rechtszaak in het dossier Arco. Het gaat om de zaak die juridisch advieskantoor Deminor ingeleid heeft voor zowat 14.000 coöperanten die zich hebben aangesloten bij de procedure. Deminor eist een schadevergoeding van Arco, de Belgische staat en Belfius.

De zaak werd eind december al formeel ingeleid, maar nu staat de inleidende zitting op de agenda. Volgens Erik Bomans van Deminor zal tijdens de zitting de “vraag tot overlegging van stukken” besproken worden. “Het gaat  om documenten die wij hebben gevraagd aan Arco, maar waar Arco slechts gedeeltelijk gevolg aan heeft gegeven. Wij willen dat de rechtbank Arco verplicht om alle stukken over te maken die zijn in hun bezit hebben. Arco vindt dat dit niet nodig is.”

Volgens Bomans is het niet uitgesloten dat de rechtbank beslist dat over deze kwestie afzonderlijk geconclueerd moet worden. In dat scenario zou de rechtbank met andere woorden tijd geven om schriftelijk standpunt in te nemen. Bomans bevestigt nog een eerdere inschatting. De zaak voor de Brusselse rechtbank zou ten vroegste in 2024 kunnen plaatsvinden.

Eind 2011 verloren bijna 800.000 coöperanten van Arco, dat gold als de financiële arm van het ACW, samen naar schatting zo’n 1,5 miljard euro toen verschillende Arco-coöperaties in de nasleep van Dexia tijdens de financiële crisis overkop gingen en de vereffening opstartten. Arco was een grote aandeelhouder van die bank waaruit het huidige Belfius is ontstaan. Om de pil te vergulden, kwam de toenmalige regering met een waarborgregeling op de proppen. Die werd echter na een lange gerechtelijke weg tot bij de Europese rechters in Luxemburg verworpen.

Eerder verworpen

In 2021 ving het advieskantoor na een jarenlange procedure bij de Brusselse ondernemingsrechtbank al bot in een andere zaak. Die rechtbank oordeelde dat de vordering in naam van bijna 2.200 coöperanten onontvankelijk was. Deminor voerde voor de rechtbank misleiding door de Arco-vennootschappen, de voorgangers van de bank Belfius, Arco-bestuurster Francine Swiggers en de Belgische staat aan. De investering in Arco zou de spaarders als veilig zijn voorgesteld. Deminor tekende beroep aan, maar de behandeling van deze zaak zou er niet vroeger dan in 2027 zijn. 

Omwille van de verjaringstermijnen in de zaak-Arco lanceerde Deminor ook de nieuwe procedure. De organisatie zei eerder over meer informatie en bewijzen te beschikken dat het gaat om “systematische en langdurige misleiding”. Een andere belangenorganisatie, ArcoClaim, heeft ook een nieuwe gerechtelijke procedure opgestart, eveneens bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De zaak namens duizenden coöperanten is gericht tegen de staat, Belfius en beweging.net, het vroegere ACW. ArcoClaim hoopt in eerste instantie op de aanstelling van een bemiddelaar.

Lees ook:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content