Net spel

Robert Van Apeldoorn redacteur Trends-Tendances

Nieuwe tools brengen orde in bedrijfsnetwerken. De interfaces evolueren naar virtuele realiteit.

Soms loopt de film vooruit op de werkelijkheid. De plot van Disclosure, waarin Michael Douglas kennis maakt met de Wonderbra van Demi Moore, speelt zich af in een softwarebedrijf in Seattle. Op een cruciaal moment zet de held een speciale bril op en stapt hij in een nieuw programma, Corridor, dat de gebruiker in een virtuele Grieks-Romeinse tempel plaatst waar hij bestanden kan raadplegen die in laden worden bewaard.

Bij de eerste kennismaking met TNG, het nieuwe programma van Computer Associates, blijkt dat Hollywood niet eens zo sterk overdreven heeft. Het enige verschil is dat je in de werkelijkheid geen speciale bril nodig hebt…

De TNG-gebruiker maakt een virtuele reis door de netwerken van het bedrijf, met driedimensionale voorstellingen van alle installaties. Even overwippen naar Europa ? Op het scherm verschijnt het Europese continent met de verschillende filialen. Net als in een elektronisch spelletje gaat men van het ene land naar het andere en wandelt men gebouwen binnen waar men de geïnstalleerde computers kan bekijken. Alles wordt realistisch weergegeven : computers, randapparatuur en software. Wanneer ergens een defect optreedt, wordt dat aangegeven door een knipperend rood bolletje. Men kan dan de defecte apparatuur binnenstappen en de onderdelen bekijken waarmee iets mis is : een oververzadigd geheugen, een overbelaste processor, een lege papierbak. In sommige gevallen kan de herstelling van op afstand worden uitgevoerd, in andere gevallen geeft de technicus de gebruiker van het materiaal telefonisch advies.

NET EEN VIDEOSPEL.

Natuurlijk gaat het hier niet om een nieuw videospel, wel om een systeem dat gemaakt is om het beheer van een netwerk te vergemakkelijken. De kans is groot dat dergelijke systemen voor de netwerken worden wat Microsoft Windows voor de pc’s is. “Het informaticapark van de bedrijven is zo groot en gevarieerd geworden, en zo verstrengeld in netwerken, dat de controle een enorm probleem vormt,” zegt Pat Timworth, project manager voor Tivoli bij de Britse Sema Group. Er is een steeds grotere behoefte aan controle, preventie en snelle diagnose. “Als bijvoorbeeld de e-mail uitvalt, is het niet altijd evident dat je de oorzaak in een kwartier gevonden hebt,” zegt Jean-Paul Vander Perren, system & network management product manager bij IBM. “Het kan aan een programma liggen, aan een router of aan iets anders.” Te langdurige opzoekingen storen de operaties van het bedrijf. Een systeem dat alarmsignalen registreert, ze verzamelt en de programma’s in de gaten houdt, is dus een kostbare hulp.

De belangrijkste spelers op deze markt zijn Computer Associates met Unicenter TNG (The Next Generation), IBM met TME 10 (Tivoli Management Environment) en Hewlett-Packard met OpenView.

DUUR ONDERHOUD.

Computer Associates, volgens IDC nummer één op de markt, gaat het verst in de visualisering van het netwerk (IBM Tivoli of HP hebben geen driedimensionale voorstellingen). Toch mikken deze concurrenten op dezelfde klanten. Ze hebben immers een zwakte van de bedrijven ontdekt : het onderhoud van informaticanetten weegt zwaar. Het kost veel, want het houdt in dat men voortdurend hoog opgeleide technici van hier naar daar moet sturen. Pogingen om deze kosten te beperken, lukken niet altijd. De gebruikers klagen over de lange wachttijden of de te schaarse bezoeken van technici.

Wat hebben de tools te bieden ?

Automatische inventaris. Om te beginnen, maken ze een inventaris van al het informaticamateriaal (in het jargon : mapping). Opdat het beheer soepel zou verlopen, moet deze operatie automatisch gebeuren. Het programma spoort alle onderdelen van het netwerk op.

Beheer van “events”. De software registreert gebeurtenissen voor een buitengewoon ruime waaier van apparatuur (in het ideale geval alles wat op de markt te krijgen is). Computer Associates gaat in dit opzicht erg ver, want het wil zelfs elementen integreren die losstaan van de informatica, zoals de klimaatregeling of de alarmsystemen. Hier moet de software een vorm van intelligentie tonen : hij mag de persoon die met het toezicht belast is, niet met een vloed van informatie overstromen, maar moet ze sorteren en mogelijke problemen automatisch oplossen. Een voorbeeld : wanneer een computer dreigt te blokkeren omdat een harde schijf voor 80 % vol is, lopen TNG en IBM TME op het probleem vooruit door automatisch een gedeelte van de informatie naar andere harde schijven te verplaatsen.

Softwaredistributie. Een erg belangrijk element, gezien de vermenigvuldiging van nieuwe programma’s. Het controleprogramma moet ook hier intelligent te werk gaan, met andere woorden, het moet keuzen maken (bijvoorbeeld een bepaalde versie van een programma overal installeren waar ze nog ontbreekt) en een agenda opstellen om programma’s automatisch te updaten.

Visualisering per sector (business view) : de informatica van het bedrijf wordt in verschillende gedeelten voorgesteld. Dat kan bijvoorbeeld per geografische zone gebeuren of, wat interessanter is, per activiteit : human resources, marketing en verkoop, financiën. Het programma toont zowel de apparatuur als de software, eender waar in het bedrijf. Op deze manier kan men het beheer beter verdelen tussen enerzijds de echte hardware- en netwerkspecialisten en anderzijds de functionele verantwoordelijken, die een venster krijgen op wat hen aanbelangt.

Beveiliging. De controle van de toegang tot gegevens en programma’s.

Tools voor systeembeheer. Onder deze noemer vinden we een reeks functies die het werk beter over de computers spreiden en dus de prestaties verhogen, of zorgen dat veiligheidskopieën van de cruciale gegevens worden gemaakt (back-up).

Hulp op afstand. Deze functie vloeit voort uit de reeds vermelde kenmerken van de programma’s, die de verplaatsingen van technici naar de exploitatiesites minimaliseren. Wanneer de gebruiker een probleem vaststelt, kan het probleem geheel of gedeeltelijk via de telefoon worden opgelost. Voor de diagnose is geen verplaatsing meer nodig.

Voorlopig lijkt Computer Associates een voorsprong te hebben op Tivoli. Dat is althans de mening van verscheidene waarnemers, zoals de tijdschriften Information Week en Datamation. De grote troeven van TNG zijn de erg aantrekkelijke driedimensionale interface, die méér is dan een gadget, en de zeer sterke positie van Computer Associates op deze markt. Maar er zijn afzetmogelijkheden in overvloed. “Er is een verschil in benadering,” meent Jean-Paul Vander Perren. “Computer Associates heeft een top-downprogramma ontwikkeld, terwijl wij van de pc vertrekken en opklimmen in de structuur.”

ROBERT VAN APELDOORN

JEAN-PAUL VANDER PERREN (IBM TIVOLI) Zonder een intelligent netwerkbeheer kost het uren om de oorzaak van problemen op te sporen.

Partner Content