NCMV EN APOTHEKEN

De Galan verdedigt achterban

In februari lanceerde het NCMV en de Federatie voor Vrije Beroepen (FVB) het voorstel om de apotheken verplicht voor 51 % in handen te geven van de apotheker-uitbater (zie Trends, 13 februari 1997). Een regelrechte aanval op de ketenvorming door de mutualiteiten. Het NCMV verzette zich ook tegen de ristorno’s die deze apotheken uitdelen. Doel van het voorstel : de al te commerciële aanpak van de ketenapotheken tegen te gaan.

Het NCMV en de FVB zochten inmiddels steun voor hun voorstel. De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) de federatie van de onafhankelijke apotheken heeft zich unaniem achter het NCMV-voorstel geplaatst. In de politiek kwam er een spontane reactie van Annemie Van de Casteele, die zich 100 % akkoord verklaarde met het voorstel. Bij de CVP zijn er voorstanders (onder andere Trees Pieters en Luc Willems, die eerder al een gelijkaardig wetsvoorstel hebben ingediend) en tegenstanders (onder andere Jan Lenssens en Luc Goutry). Het NCMV polste ook de Christelijke Mutualiteiten. “Er was geen laaiend enthousiasme,” zegt Kris Peeters, gedelegeerd bestuurder van het NCMV. “Ik heb de indruk dat de ristornokwestie voor discussie vatbaar is. Wat het afstoten van de apotheken betreft, stellen sommigen in de mutualiteit dat als we een moratorium zouden kunnen bekomen voor het overnemen van apotheken dat al een grote overwinning zou zijn. Voor ons volstaat dat echter niet. Het probleem van de agressieve aanpak zit bovendien vooral bij de socialistische mutualiteit. En daar gaan ze rustig door met een zeer commercieel beleid.”

In regeringskringen maakt het NCMV-voorstel voorlopig weinig kans. In antwoord op een parlementaire vraag van Jef Valkeniers (VLD) liet minister van Sociale Zaken Magda De Galan weinig heel van het NCMV-voorstel. De Galan stelt “geen concurrentievervalsing of voorrechten vast voor gelijk welke organisatievorm van apotheken.” En ze besluit : “De voorstellen van het NCMV zijn klaarblijkelijk door andere motieven ingegeven, die geen enkele verbetering kunnen bijbrengen voor wat ons na aan het hart ligt ( nvdr een hoogstaande dienstverlening). Het voorstel van het NCMV is dus niet relevant voor de uitdagingen die de apothekers in de komende twintig jaar zullen moeten opnemen.”

De vrienden van de mutualiteit mogen tevreden zijn. De Galan is wakker wanneer het moet (voor hen). Inmiddels zijn er nog steeds geen afdoende oplossingen voor het tekort in de ziekteverzekering.

MAGDA DE GALAN (MINISTER SOCIALE ZAKEN) De vrienden zijn bediend.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content