MILJARDENSTEUN VOOR DUITSE STEENKOOLINDUSTRIE

CONCURRENTIEVERVALSING?

De megasubsidies die afgelopen zomer werden verleend aan de Duitse steenkoolindustrie, dreigen nog een staartje te krijgen. Onder druk van de Duitse bondskanselier Helmut Kohl stemde de Europese Commissie in met een subsidieregeling voor de Duitse steenkoolindustrie ten bedrage van ruim 10,4 miljard DM (214 miljard frank). Andere Europese landen (België, Frankrijk, Groot-Brittannië) moesten in het verleden met minder genoegen nemen of werden zelfs verplicht hun steenkoolnijverheid te sluiten. Sommigen hebben het over concurrentievervalsing, anderen menen dat met deze regeling het EGKS-verdrag ( Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) volledig wordt uitgehold.

“In de praktijk komt het neer op een royale steun voor de Duitse privé-onderneming RAG, onderdeel van de machtige Veba-groep,” zegt een insider. “Wellicht gebruikt RAG de subsidies om participaties te nemen in buitenlandse kolenmijnen of om te investeren in buitenlandse projecten, zoals de kolenterminal in de haven van Rotterdam.”

De Duitsers beweren dat ze dankzij de subsidies 85.000 tot 90.000 mensen aan de slag kunnen houden en 52 miljoen ton steenkool kunnen produceren. Ter vergelijking: met 10,4 miljard DM (het subsidiebedrag) kan men ook 133 miljoen ton steenkool op de wereldmarkt aankopen. “Niet gesubsidieerde” kolenhandelaars buiten Duitsland kijken dan ook vol onbegrip naar deze situatie. De Belgische handelsmaatschappij Coaltrac kreeg van Economische Zaken en van de Europese Commissie nog geen antwoord op haar vraag omtrent RAG’s plannen om in Duitsland opnieuw een megafusie aan te gaan, deze keer met de maatschappijen Preussag en Saarberg. Het Belgische Sea-Invest (zie Trends, 11 december 1997), dat de overslag van buitenlandse kolen in België logistiek organiseert, had plannen om in Duitsland gelijkaardige activiteiten op te starten. Die plannen zitten voorlopig in de koelkast.

Voorlopig werd het omstreden Duitse steenkooldossier alleen vanuit Britse hoek expliciet aangevochten. Celtic Energy (goed voor 2,5 miljoen ton steenkool en 1500 werknemers) en RJB Mining (32 miljoen ton steenkool en 9300 werknemers) dienden een klacht in bij de bevoegde Europese instanties. RAG werd daarin onder meer beschuldigd van dumpingpraktijken. De Europese Commissie heeft inmiddels Celtic Energy grotendeels in het gelijk gesteld. Maar de som die door RAG moet worden terugbetaald (20 miljoen DM) lijkt, gezien de eerder toegekende Europese subsidies, verdacht veel op peanuts. De Commissie behandelt een dezer dagen de klacht van RJB Mining.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content