Mik op wereldwijde opportuniteiten

TreeTop Asset Management, een van de winnaars van de Cash Awards 2009, biedt beleggers investeringen waar ook ter wereld en naargelang van de opportuniteiten aan.

De strategie lijkt voor de hand te liggen en wordt ook door meerdere beheervennootschappen aangeboden. Wij hebben er echter voor gekozen om u TreeTop Asset Management voor te stellen. Deze weinig bekende onafhankelijke beheervennootschap uit Luxemburg biedt producten aan, waaronder het TreeTop Global Opportunities Fund, die sinds 2009 de categorie van de internationale aandelenfondsen domineren. De oprichters van TreeTop, Jacques Berghmans en Hubert d’Ansembourg, evenals fondsbeheerder Peter Robson, stellen ons hun beleggingsfilosofie voor.

Strategie

TreeTop richt zich uitsluitend op het beheer van fondsen en het gros van zijn eigen kapitaal is in zijn fondsen belegd. Dat betekent dus dat “we geen beleggingsbeslissingen nemen die we niet voor onszelf zouden nemen.” De doelstelling komt overeen met de doelstelling van de klanten: geld verdienen door de risico’s zo goed mogelijk te beheren. Klinkt dat eenvoudig? “Mensen die in de afgelopen tien jaar hebben belegd op de westerse beurzen, hebben gemiddeld 30 % verloren. Erger nog, mensen die hun geld hebben belegd op de Japanse beurs, zijn op 20 jaar tijd meer dan 70 % kwijt! De bedoeling is dat beheerders u geld doen verdienen, maar in realiteit heeft de particuliere belegger geld verloren. In de vorige eeuw hebben we op de markten periodes gezien van vaak 15 tot 20 jaar waarin het rendement nul of negatief was en ook de periode die tien jaar geleden op de westerse beurzen is begonnen, is mogelijk nog lang niet voorbij. In een dergelijke context is indexbeheer ongunstig. En in de context van een zeepbel geldt precies hetzelfde. In 2000 vertegenwoordigden de overgewaardeerde technologiewaarden 40 % van de indexen en in 2007 hadden de financiële waarden een gewicht van ongeveer 45 %! De meeste pensioenfondsen bijvoorbeeld passen min of meer een indexstrategie toe”, aldus de oprichters van TreeTop. Ze verzetten zich ook tegen de fragmentatie van het beheer: vaak houdt een beheerder zich uitsluitend bezig met bijvoorbeeld de Europese markt of met farmawaarden, maar dat heeft geen enkele zin als de regio of sector op dat moment niet de beste opportuniteiten biedt. Vandaar het stokpaardje van TreeTop: zijn globale visie. “De wereld is al 20 jaar een dorp, wat zijn weerslag heeft op de bronnen van groei en op de manier waarop bedrijven beheerd worden, mede door de toetreding van nieuwe concurrenten op de markt. De wereld wordt geconfronteerd met twee grote veranderingen: nieuwe technologieën en de sterke ontwikkeling van de opkomende landen, waar absoluut rekening mee moet worden gehouden. Door de opportuniteiten te zoeken waar ze zich bevinden, is het mogelijk om aanwezig te zijn op markten die niet op hetzelfde moment in dezelfde richting evolueren, wat grote schommelingen in het rendement beperkt. Zolang de portefeuille goed gediversifieerd is, vormt niet beleggen in de opkomende landen het echte risico”, beweren de oprichters van TreeTop stellig.

Global Opportunities

Op lange termijn beoogt dit fonds een jaarlijks rendement dat het 10 % beter doet dan de indexen. Gezien zijn relatieve concentratie (tussen 50 en 70 aandelen) en zijn volatiliteit van 12 % ten opzichte van de MSCI World, is dit fonds niet geschikt als basisproduct voor de portefeuille, maar eerder als aanvullend fonds om de prestaties van een klassieke portefeuille te dynamiseren. Een minimale beleggingshorizon van vijf jaar wordt aanbevolen. Houd er ook rekening mee dat er een performance fee wordt aangerekend bovenop de beheerkosten. De mondiale strategie bestaat uit het “beleggen in bedrijven waarvan de winstgroei versnelt”. Neem bijvoorbeeld twee kwaliteitsbedrijven die hun sector domineren: Google en Microsoft. Terwijl het Microsoft-aandeel de voorbije zes jaar met 15 % is gestegen, klom Google met maar liefst 500 %. Het eerste bedrijf bevindt zich in een fase van winstgroeivertraging, het tweede in een versnellingsfase. Dat is het grote verschil. Dankzij die strategie heeft het fonds 38,4 % beter gepresteerd dan de index sinds zijn lancering in 2008″, legt Peter Robson uit.

Wat zijn zoal de beleggingsthema’s? Het eerste thema dat Robson aanhaalt, is dat van de nieuwe technologieën. “De koers-winstverhouding van de sector bevindt zich op het laagste punt van de laatste 50 jaar en de free cash flow van de bedrijven ten opzichte van het bruto binnen-lands product in de VS bevindt zich op het hoogste punt van de laatste 40 jaar. Sinds het uiteenspatten van de technologiezeepbel in 2000 hebben de bedrijven te weinig geïnvesteerd in informatica en ook de recente crisis vormde een rem op nieuwe investeringen. Op termijn zullen ze verplicht zijn om opnieuw te investeren en hun uitrusting te vernieuwen. De sector profiteert ook van de innovatie: Windows 7, video on demand, verzending en opslag van gegevens, cloud computing, enzovoort. Cisco Systems domineert het nog onvolwassen segment van netwerkapparatuur voor internet. Zijn winstgroei zou de volgende drie jaar moeten kunnen versnellen, mede dankzij zijn nieuwe superkrachtige router CR-3. Bovendien wordt het aandeel verhandeld tegen een koers-winstverhouding van slechts 16. Een ander thema is uiteraard China. De regering streeft ernaar de economie opnieuw in evenwicht te brengen via de consumptie, eerder dan via de export en ik zou niet verrast zijn moest ze belastingverlagingen op de inkomsten aankondigen en een verlaging van de taksen op de import van luxeproducten. Die maatregelen zouden gunstig zijn voor Hengdeli, een uurwerkenspecialist met een keten van 250 winkels in China. Zijn jaarlijkse groei wordt geschat op 30 % en zijn koers-winstverhouding op 18. LVMH en Swatch zijn aandeelhouders van het bedrijf”, preciseert Peter Robson.

De regionale Amerikaanse banken zijn een ander thema, met bijvoorbeeld KeyCorp en Suntrust: “Ze zijn goedkoop gewaardeerd en ze vertonen tekenen van herstel. De laatste drie kwartalen is het aantal leningen waarvoor leners terugbetalingsmoeilijkheden ondervinden, afgenomen en zijn de nettorentemarges sterk gestegen. Een speler uit de sector heeft onlangs aangegeven dat de marges op de hypothecaire leningen in de afgelopen 18 maanden met 500 % gestegen zijn omdat de risico’s beter bestudeerd worden, de finan-cieringskost laag is en de onderliggende goederen van betere kwaliteit zijn. Het is ook mogelijk dat die banken binnen drie jaar niet meer onafhankelijk zijn: door de striktere regelgeving zullen de grote banken ongetwijfeld moeten zorgen voor een sterkere depositobasis, wat hen ertoe zal aanzetten om op overnamepad te gaan.”

Over het geheel genomen, belegt het fonds vooral in Azië (ongeveer 50 %), gevolgd door de VS en Europa (elk ongeveer 20 %). Wat wel verrassend is, gezien het enthousiasme van de beheerder voor de opkomende landen, is dat hij wegblijft uit Latijns-Amerika en vooral uit Brazilië: “Het lijkt mij dat heel wat bedrijven in dit land leningen in vreemde valuta’s hebben afgesloten, wat zeker niet slecht is wanneer de lokale munt in waarde stijgt en wanneer de tarieven van lokale leningen zeer hoog zijn. Ik zeg niet dat we aan de rand van een crisis staan, maar het is niet onmogelijk dat Brazilië op een dag in dezelfde situatie verzeild raakt als Thailand: daar heeft die strategie vruchten afgeworpen tussen 1992 en 1997, maar toen verslechterde de situatie door de sterke depreciatie van de lokale munt, met als gevolg dat de leningen niet meer konden worden terugbetaald.” Woorden die nazinderen, zeker als we weten dat de meeste beheerders zich op het land van de samba storten! (C)

Door Béatrice Denis

“Het echte risico is niet beleggen in de opkomende landen!” TreeTop Asset Management

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content