Met vallen en opstaan

New Vuylsteke poogt als een feniks uit zijn as te herrijzen. Een strategische investering in Frankrijk is de nieuwste zet op het schaakbord.

Voor 229 miljoen frank nieuwe investeringen, ruim 620 miljoen frank omzet, 132 nieuwe arbeidsplaatsen, een nakend Iso 9000-certificaat, een referentielijst met ronkende namen en, last but not least, een strategische investering (per 15 april eerstkomend) in Frankrijk. Zaakvoerder en mede-eigenaar Luk Haelterman moet al even op adem komen als hij de balans opmaakt van het eerste volle werkingsjaar van New Vuylsteke (zie ook kader “Van oud naar nieuw”). In het kantoor van Haelterman hangt tegen de muur nog een toetje : het architectenplan, dat de nieuwe kantoren uittekent en de eerder oubollige huisvesting van nu moet vervangen. New Vuylsteke, in september 1994 met frisse ideeën opgestart door een duo “jonge Turken” (in de persoon van Luk Haelterman en Mik Deraeve) maar voorts met een volledig leeg orderboek, doet in de beste West-Vlaamse traditie stille voort. Niets, ook niet het in het eerste boekjaar geregistreerde kleine verlies (10 miljoen frank in het rood), vermag de piloten uit hun concentratie te brengen. Zegt Luk Haelterman, zelfverzekerd : “Als je letterlijk zonder één order van start moet, ben je verplicht om inzake prijzen concessies in te bouwen. Kwestie van zich een plaats in de markt te kopen. Ook de start up-kosten van het bedrijf knabbelen aan de marges. Als je dit in ogenschouw neemt, is ons verlies verwaarloosbaar klein. En dit jaar kleuren we al positief.”

LOONKOST.

Luk Haelterman werd vorige donderdag 28 maart met de nodige egards ontvangen door de burgemeester van het ooit door Jacques Brel fraai bezongen Franse stadje Vierzon. Welke overheid koestert zijn investeerders niet graag ? Vierzon ligt op de Franse landkaart centraal (200 kilometer zuidwaarts van Parijs) maar oogt niettemin economisch erg sinister. De industrie lourde is er al een tijdje op haar retour. Case Poclain, notoir fabrikant van zware agrarische machines, plooit nu ook zijn activiteit terug. Alweer honderden arbeidsplaatsen op de helling. De ook door de Europese Commissie erkende rode streek rond Vierzon mikt volop op nieuwsoortige investeringen. Het in België pas opnieuw opgestarte New Vuylsteke gaat op de lokroep in. Luk Haelterman zocht en vond een passende infrastructuur voor activiteiten die hij, naar eigen zeggen, in België toch niet kan laten maken door de veel te hoge loonkost. Het betreft de aanmaak van bepaalde onderdelen voor de lichte industriebouw, zoals leuningen en trappen. Luk Haelterman : “Sinds de opstart lieten we deze zaken door anderen in onderaanneming maken overwegend in het buitenland. Dit vergt veel laswerk en lassers vinden in Vlaanderen is niet evident. Nu hebben we autocontrole en werken we goedkoper (een Vlaamse lasser kost bijna dubbel zoveel als een Franse). De Franse operatie moet ook positieve gevolgen hebben voor de bezetting van onze machines in Meulebeke.”

De Franse dochter van New Vuylsteke wordt gekerstend als Européenne des Constructions Métalliques, kortweg ECM Production. Twaalf mensen gaan in een eerste fase aan de slag ; Luk Haelterman hoopt op dertig werknemers tegen 1998. ECM Production wordt een “schakel” van de fabriek in Meulebeke (“De vakbonden in Meulebeke hebben dat heel goed begrepen,” dixit Haelterman), maar gelijktijdig ook een commerciële antenne op de Franse markt. “In tegenstelling tot wat wordt beweerd, volstaat het zeker in onze sector niet meer om als buitenlander een postbusadres te hebben, ergens in Frankrijk,” zegt Haelterman. “Dat ballonnetje gaat niet meer op. Als je, zoals in ons geval, echt wil meedingen naar opdrachten in de lichte metaalbouw, moet je aan de Fransen tonen dat je lijfelijk, mét fabriek dus, aanwezig bent. Vermits onze horizon verder reikt dan het Vlaamse land, zakken we graag naar hier af.”

New Vuylsteke moet zich daarvoor niet eens in een financieel avontuur storten. De West-Vlaamse kmo maakt handig gebruik van een unieke cumulatie : de overheidssubsidies van de commune, de région en l’Etat (door de EU geplafonneerd tot 30 procent van de totale investeringskost) mogen worden gelinkt met de financiële steun die een privé-bedrijf (in casu Case Poclain) toekent. Case Poclain is bereid om “bij te passen” als een vangnet wordt gevonden voor zijn ex-werknemers. ECM Production gaat in Vierzon aan de slag middels 2 miljoen Franse frank bedrijfskapitaal dat bij de lokale Chambre de Commerce is volstort en met “enkele honderdduizenden Franse franken” (aldus Luk Haelterman) aan concrete investeringen op het terrein. De elf arbeiders, die per 15 april in het circuit zitten, kwamen de voorbije dagen en weken in Meulebeke wonen en “cursus lopen”.

FOCUS.

New Vuylsteke kende in 1995 zijn eerste volledige werkingsjaar. In september 1994 werd gestart zonder één klant, zonder één order, zonder één referentie, maar wel met een honderdkoppige ploeg die vastbesloten was erin te vliegen. Het “oude” Vuylsteke had enige naam opgebouwd in de sector “lichte industrie- en kantoorbouw”. Luk Haelterman heeft met New Vuylsteke van meet af aan de focus een ietsje wijder willen openstellen, zowel qua productmix als qua regionale opsplitsing (zie grafiek). De 10.000 ton, waarmee New Vuylsteke nu al uitpakt, wordt verspreid over de industriebouw enerzijds (zo’n 70 procent) en de procesindustrie (zeg maar binnenstructuren) anderzijds. België en het buitenland (daaronder verstaan de ons omringende landen) krijgen elk een nagenoeg gelijk deel van de taart. Risicospreiding op alle niveaus, heet dat met een mooi woord. Luk Haelterman : “In Nederland werken we voorlopig alleen via onderaanneming. In Frankrijk wacht er ook een markt, maar tot nog toe waren we vanuit België te duur, al mochten we al opdraven bij Eurotunnel, Euralille en Renault. Voorlopig bijt Duitsland, zowat 30 procent van alle opdrachten, de spits af. We zijn er in het kielzog van een grote lokale speler het engineeringbedrijf Dürr uit Stuttgart binnengeraakt. Op een dag kwamen ze aankloppen, voor het uitvoeren van werken in de procesindustrie binnen de automobielsector. We zegden meteen ja. Inmiddels hebben we opdrachten uitgevoerd voor grote namen als Mercedes, Opel en BMW. Met Dürr overwegen we nu een vast partnership aan te gaan.”

New Vuylsteke hoopt dat het de (logische) hoge werkloosheidscijfers uit de eerste maanden definitief achter zich kan laten. Ook de onvermijdelijke prijsconcessies, om in de markt te komen, zouden nu voltooid verleden tijd moeten zijn. New Vuylsteke pronkt al met een kleine 40 procent aan “toegevoegde waarde”. Het startkapitaal (60 miljoen in september 1994) werd inmiddels opgetrokken tot 140 miljoen frank, ook dat is een acte van geloof. De referentielijst laat namen zien als Bekaert, BASF Antwerpen, Euralille of het Nederlandse Akzo, maar ook tientallen kmo’s van eigen bodem. De bouw is bij uitstek een sector waarin financieringskwesties bedrijven kunnen doen vallen of rechtveren. Zegt Luk Haelterman : “Afhanklijk van de markt proberen we zoveel mogelijk voorschotten te vragen. In de Belgische projectenbouw levert dat weinig problemen op. Maar naarmate je relaties op langere termijn aangaat, is dat moeilijker. Wij kijken dan noodgedwongen aandachtig naar de boordtabellen van onze klanten. Kredietverzekeringen zijn niet zozeer aan ons besteed.”

VOLLEYBAL.

Toen Haelterman, in de nadagen van een sociale oorlog, in Meulebeke aantrad, maakte hij van een gedegen relatie met de achterban een prioritair aandachtspunt. De “Franse démarche” kan in vakbondskringen op begrip rekenen. “Hoe beter het gaat in Vierzon, hoe beter dat zal zijn voor Meulebeke,” accentueert Haelterman. Een constructieve dialoog is één aspect, maar niet alles. De sfeer bij New Vuylsteke heet momenteel voorbeeldig te zijn. Luk Haelterman : “Het hoort erbij dat je met de arbeiders ook eens andere zaken gaat doen, buiten het bedrijf. Zoals samen een pint pakken in het dorpscafé. Recent schreven we New Vuylsteke in voor een volleybaltoernooi in Meulebeke. Arbeiders, bedienden en kaderleden sprongen zij aan zij naar alle ballen. En, winnen we toch wel dat toernooi ?”

KAREL CAMBIEN

NEW VUYLSTEKE Zowel geografisch als op het gebied van producten de risico’s spreiden.

Partner Content