Max Jadot (CEO BNP Paribas Fortis): ‘Het gros van onze bedrijven zal deze crisis overleven’

MAX JADOT "We gaan ervan uit dat de rente nog een tijd laag zal blijven."
Patrick Claerhout
Patrick Claerhout redacteur bij Trends

In de resultaten van BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, is de coronacrisis al verteerd. Met dank aan het snelle herstel van de economie en het bedrijfsleven. “Het Belgische kmo-weefsel heeft de tijd gekregen om zich aan te passen. Ik verwacht geen grote golf van faillissementen”, zegt CEO Max Jadot.

Een jaar geleden beklemtoonde Jadot in een interview met Trends de weerbaarheid van de Belgische familiale kmo’s. Op een moment dat andere banken de noodklok luidden en grote provisies voor kredietverliezen aanlegden, voorspelde de CEO van BNP Paribas Fortis dat de meeste ondernemingen heelhuids door de crisis zouden raken en dat de Belgische economie tegen midden 2022 weer op het pre-covidniveau zou staan.

Vandaag oogt de toekomst nog rooskleuriger. BNP Paribas Fortis verwacht 1 procent economische groei in het derde kwartaal en schuift voor 2021 een groeicijfer van 5,4 procent naar voren. Daardoor zou onze economie begin volgend jaar alweer op het niveau van eind 2019 staan. Voor 2022 voorspelt de bank 3 procent groei.

“Dat is uitstekend nieuws”, vindt Jadot. “De economie blijft op groei staan. Niet meer zo exuberant als de voorbije maanden, maar de positieve trend houdt aan. Dat zie je ook aan het ondernemersvertrouwen, de arbeidsmarkt, de bedrijfsinvesteringen. In zo’n context en met dat type groei verwacht ik geen grote drama’s meer. Het gros van onze bedrijven zal deze crisis overleven.”

Hoe verklaart u dat die verwachte tsunami aan faillissementen uitblijft?

MAX JADOT. “Enerzijds hebben de steunmaatregelen van de overheid gewerkt. Denk aan de tijdelijke werkloosheid, het betalingsuitstel van RSZ- en belastingbijdragen, de moratoria op kredietaflossingen enzovoort. Anderzijds hebben de banken hun rol gespeeld. We zijn de reële economie blijven financieren. Die twee zaken samen hebben de bedrijven de tijd gegeven om zich aan te passen. De Belgische kmo’s hebben het afgelopen anderhalf jaar niet stilgezeten. De meeste hebben hun activiteiten herdacht, nieuwe markten ontwikkeld, hun kosten tegen het licht gehouden of geïnvesteerd in digitalisering.”

Het is bekend dat u hoog oploopt met de weerbaarheid van de Belgische familiale kmo’s.

JADOT. “Ik heb dertig jaar ervaring als bedrijfsbankier. Ik heb al een aantal crisissen meegemaakt. En telkens heb ik gemerkt dat de Belgische bedrijven zich als geen ander aan de omstandigheden weten aan te passen. Dat hebben ze gedaan na de crisis in de jaren negentig, na de financiële en de eurocrisis van 2008 en 2011, en bij de brexit. Het helpt natuurlijk dat onze kmo’s kostenbewust zijn, niet overdreven veel schulden meeslepen en dat ondernemers in moeilijke jaren zichzelf minder belonen.”

Hoe zeker bent u dat uw voorspelling klopt?

JADOT. “Behoorlijk zeker. Wij hebben in samenwerking met de UGent een model ontwikkeld dat we nowcasting noemen. Daarmee kunnen we de economische activiteit accuraat voorspellen. Op een geanonimiseerde basis voeren we de inkomstenstromen van onze bedrijfsklanten in het model in, en dat wordt aangevuld met macro-economische indicatoren zoals het ondernemersvertrouwen en de productiecijfers. Tot nu lagen onze voorspellingen altijd in lijn met de cijfers die de nationale instanties, zoals de Nationale Bank, enkele weken later publiceerden.”

Zijn alle covidzorgen daarmee achter de rug?

JADOT. “Natuurlijk niet. Globaal is de evolutie positief, maar bepaalde sectoren, zoals het toerisme, blijven het moeilijk hebben. Daar zal het herstel langer duren. Ik beweer ook niet dat er geen faillissementen zullen zijn. Helaas zullen bepaalde ondernemingen het niet halen, maar hun aantal zal beperkt blijven en die ondernemingen bevinden zich voornamelijk in specifieke branches. Bovendien moeten we blijven vaccineren. Dat is essentieel om een vierde golf te voorkomen. Op middellange termijn kunnen ook problemen met de aanvoerketen en de duurdere grondstoffen de groei afremmen, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde.”

Het gaat goed met het bedrijfsleven, en bijgevolg ook met BNP Paribas Fortis?

JADOT. “Zo is dat. Banken leven niet in een parallelle wereld, we zijn ingebed in de economie. BNP Paribas Fortis heeft in de eerste jaarhelft een nettowinst van 1,14 miljard euro gerealiseerd. Dat is niet alleen 42 procent meer dan in 2020, het is ook 100 miljoen meer dan in de eerste helft van het pre-covidjaar 2019. In alle activiteiten gaan we erop vooruit. We zijn erin geslaagd 7 procent meer inkomsten te halen, onder andere door meer kredieten te verstrekken, terwijl de kosten onder controle bleven. In België is de kosten-inkomstenverhouding gedaald tot 57,5 procent, waarmee we een van de beteren in operationele efficiëntie zijn.”

Verwacht u een renteverhoging, gezien de toename van de inflatie in België en in de eurozone?

JADOT. “Nee. We gaan ervan uit dat de rente nog een tijd laag zal blijven. Dat betekent dat de uitdaging voor de banken onveranderd blijft: andere dan rente-inkomsten aanboren en de kosten drukken.”

‘Geen negatieve rente voor gewone spaarders’

De lage marktrente, de verplichte rente van 0,11 procent op gereglementeerde spaarboekjes en de hoge banktaksen leiden ertoe dat de spaardeposito’s van klanten de banken momenteel geld kosten. Ze zijn er dan ook niet happig op om grote sommen spaargeld aan te trekken. Sommige banken hebben vanaf een bepaalde drempel een negatieve rente ingevoerd. Wat zijn de plannen van de grootste bank van het land?

“Wij zullen nooit een negatieve rente aanrekenen aan gewone spaarders”, belooft CEO Max Jadot. “Voor mensen die heel grote sommen aan deposito’s aanhouden, houd ik alle opties open. Zij kunnen dat geld beter investeren. Maar de gewone spaarder laten we ongemoeid. Spaargeld heeft zijn waarde als financieringsbron van een bank. Dat is in 2008 gebleken, toen de bank aan de rand van de afgrond stond en de sterke liquiditeit en klantentrouw ons gered heeft. Die les ben ik niet vergeten. Uit respect voor de trouwe spaarder zou het ongepast zijn een negatieve rente in te voeren.”

De goede resultaten van de bank zijn de aanleiding om een tussentijds dividend uit te keren. Is daar ruimte voor?

JADOT. “Onze solvabiliteitsratio bedraagt 17,7 procent. Dat is heel hoog. Dat komt mede doordat de geplande dividenduitkering van 1,9 miljard euro in 2020 over het boekjaar 2019 niet is doorgegaan. Vorig jaar hebben we, conform de voorschriften van de Europese Centrale Bank, geen winst uitgekeerd. In april keerden we 475 miljoen euro uit over het boekjaar 2020, en nu zullen we een tussentijds dividend van nog eens 475 miljoen euro betalen uit de reserves. Dat lijkt me redelijk.”

Welke les trekt de bank uit de coronacrisis?

JADOT. “We willen nog dichter bij de klant staan. Daarom starten we in november, in samenwerking met onze partner AG Insurance, met verzekeringsproducten specifiek voor ondernemingen. Eén op de vier Belgische bedrijven heeft een lening bij BNP Paribas Fortis. Het is in hun belang dat wij een onestopshop voor bank- en verzekeringsproducten kunnen aanbieden. We zetten daar een team van 70 tot 80 medewerkers op. We lanceren een twintigtal producten, die naar schatting 85 procent van de bedrijfsbehoeften dekken.

“Een ander voorbeeld is dat we meer gaan doen in private equity. We hebben intussen een portefeuille van 540 miljoen euro opgebouwd. De komende jaren willen we nog eens 100 miljoen euro per jaar investeren, 25 miljoen meer dan voorzien. Daarmee komen we tegemoet aan de behoefte van bepaalde ondernemingen aan vers kapitaal. Op die manier zullen we tegen 2025 onze portefeuille hebben verdubbeld tot 1 miljard euro.”

Betekende de coronacrisis de definitieve doorbraak van de digitale bankkanalen en het duurzaamheidsdenken?

JADOT. “Zeker. Ze zijn enkele jaren eerder dan voorspeld de norm geworden. 2,4 miljoen klanten gebruiken onze digitale kanalen. Ook ouderen gebruiken de app steeds meer. We investeren ook in nieuwe initiatieven of bedrijven die extra-bancaire diensten leveren in betalingen, woningbeveiliging, mobiliteit en boekhouding.

“Op het gebied van duurzaamheid hebben we in vijf jaar bijna 35 miljard euro aan duurzame investeringsfondsen aan de man gebracht. Meer dan een half miljoen klanten heeft minstens één duurzaam fonds in portefeuille. Maar ook in de kredietverstrekking gaat het snel. 40 procent van de hypotheekleningen die we in de eerste jaarhelft verstrekten, had een duurzaam karakter. Zulke leningen krijgen een korting op de rentevoet.”

In de covidperiode werkten heel wat bankbedienden van thuis. De kantoren werkten enkel op afspraak. Wat zal daarvan overblijven?

JADOT. “Ik verwacht dat we voor de medewerkers uit de centrale diensten zullen evolueren naar een systeem van twee tot drie dagen telewerk per week. De gesprekken daarover met de vakbonden zijn bezig. Het is belangrijk dat mensen regelmatig naar het werk kunnen komen, maar vijf dagen per week is niet nodig. Het systeem om in de kantoren enkel op afspraak te werken, behouden we voorlopig. Dat werkt prima. Klanten zullen voortaan de hele dag kunnen langskomen, niet enkel in de voormiddag.”

Dit najaar neemt BNP Paribas Fortis zijn nieuwe hoofdzetel in Brussel in gebruik. Is dat gebouw niet te groot, als de medewerkers maar de helft van de tijd op kantoor zijn?

JADOT. “Nee, het zal ons toelaten alle activiteiten van de bank in Brussel te centraliseren in twee gebouwen. Dat was gepland tegen 2025, maar die operatie kunnen we nu veel sneller uitvoeren. Dat betekent een forse besparing op vastgoed. De nieuwe hoofdzetel is overigens state of the art, zowel wat duurzaamheid als digitale voorzieningen betreft. Ik denk dat daar de toekomst van het kantoorvastgoed ligt: minder vierkante meters, maar 100 procent duurzaam en aangepast aan de moderne manier van werken.”

Bio

· 63 jaar

· 1980: Master in de rechten (KU Leuven)

· 1983: begint zijn bankierscarrière in 1983 bij de Generale Bank

· 1998-2006: managing director Corporate Finance & Capital Markets van Fortis Bank

· 2007-2009: countrymanager van Fortis France

· 2009: hoofd Corporate & Public Bank van BNP Paribas Fortis

· 2011: CEO van BNP Paribas Fortis en lid van het uit- voerend comité van de Franse groep BNP Paribas

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content