Zo betaalt u minder belastingen: zes nieuwe manieren om het aanslagbiljet te verlichten

© Getty Images
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

De nieuwe OESO-ranking legt bloot dat de belasting op arbeid nergens hoger is dan in België. Voor het eerst in jaren stijgt de belastingdruk ook weer. Tegelijk heeft de regering vorig jaar weer heel wat nieuwe sluiproutes aangelegd om minder belastingen te betalen.

“Fiscale maatregelen komen en gaan. Er verdwijnen 34 codes uit de aangifte, maar dat verlies wordt gecompenseerd met 44 nieuwe codes. De aangifte dikt in de drie gewesten met 10 codes aan. De Vlaamse belastingaangifte telt nu een recordaantal van 839 codes.” Op die manier steekt Jef Wellens van wal in zijn overzicht van de nieuwigheden in de belastingaangifte voor het aanslagjaar 2022. Jef Wellens is fiscaal jurist bij Wolters Kluwer, columnist van Trends en gespecialiseerd in de personenbelasting. We pikken uit zijn overzicht drie nieuwe belastingverminderingen, twee nieuwe belastingvrijstellingen en één belastingkrediet.

Deadline voor aangifte nadert

Als u zelf de papieren aangifte voor de personenbelasting invult, moet u zorgen dat de aangifte ten laatste op 30 juni bij de fiscus is, via Tax-on-web heeft u tijd tot en met 15 juli. Wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, kijkt die het best tijdig na. De deadlines voor de wijzigingen via het papieren antwoordformulier of via MyMinfin (Tax-on-web) zijn dezelfde als voor de gewone aangifte.

Wie hulp wil krijgen van een ambtenaar van de belastingdienst bij het invullen, moet daarvoor een afspraak maken via de telefoon op het nummer 02-575.56.66. Op de website van de federale overheidsdienst Financiën staat de volgende waarschuwing. “Opgelet: na 29 juni 2022 is er geen hulp meer mogelijk!” Wie hulp zoekt bij een accountant of een belastingadviseur, krijgt extra tijd en mag de aangifte tot en met 30 september via Tax-on-web indienen. Voor wijzigingen aan een vereenvoudigde aangifte heeft ook de accountant slechts tijd tot 15 juli.

Drie nieuwe belastingverminderingen

Voor het aanslagjaar 2022 zijn er drie nieuwe mogelijkheden om geld terug te krijgen van de belastingen.

Installatie van laadstation aan eigen woning

Vak X, codes1365-90 of 2365-60

Wie na 1 september 2021 een laadpaal op zijn oprit of een laadpunt aan zijn muur liet installeren, kan 45 procent van zijn uitgaven tot 1.500 euro terugvragen via de belastingaangifte. Het plafond voor de belastingvermindering bedraagt 675 euro. Ook wie in 2022 een nieuw en vast laadstation laat plaatsen én keuren, kan aanspraak maken op die belastingvermindering. In 2023 daalt het voordeel tot 30 procent of maximaal 450 euro. Wie kosten maakt in de eerste acht maanden van 2024, kan daarvan nog maar 15 procent of 225 euro recupereren. Daarna is er geen belastingvoordeel meer. De vermindering geldt enkel voor slimme laadstations, waar het laden automatisch gestuurd wordt. Zo kan het laden worden uitgesteld tot de daluren, wanneer elektriciteit goedkoper is.

Kwijtschelding van huur

Vak X, codes 1363-92 of 2363-62 en 1364-91 of 2364-61

Een andere belastingvermindering is het gevolg van de coronacrisis. Heel wat verhuurders van vastgoed lieten hun hart zien in 2021 en scholden een deel van de huur kwijt aan ondernemingen die gesloten waren. Die verhuurders kunnen nu 30 procent van de kwijtgescholden huur terugkrijgen via een belastingvermindering.

Het gaat enkel om de maanden maart, april en/of mei (in de eerste regeling) en om juni, juli, augustus en/of september (in de tweede regeling). Voor de tweede periode geldt dat de onderneming minstens één dag verplicht de deuren moest sluiten in elke maand waarvoor de vermindering wordt aangevraagd.

De verhuurder moet minstens 40 procent van de huur laten vallen om recht te hebben op de belastingvermindering. De verhuurder en de huurder mogen geen al te nauwe familiale of economische banden hebben, want dan is het ook zonder fiscaal voordeel logisch dat de huur niet wordt aangerekend.

Er staat een plafond op dat huurbedrag van 5.000 euro per maand per huurovereenkomst, met een absolute grens voor alle huurovereenkomsten van 45.000 euro per verhuurder en per kwijtscheldingsregeling. De maximale belastingvermindering die een verhuurder kan claimen, is dus 13.500 euro voor de periode maart tot en met mei, plus 13.500 euro voor de periode juni tot en met september.

Covid-taxshelter bis

Vak X, codes 1346-12 of 2346-79

Deze belastingvermindering is niet echt nieuw. Het gaat om een herhaling van de regeling die in 2020 in het leven is geroepen om noodlijdende kmo’s aan financiering te helpen. Wie tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2021 deelnam aan een kapitaalverhoging van een kmo, kan een deel van zijn investering via de aangifte opnieuw claimen.

Er zijn wel enkele voorwaarden. De omzet van de kmo moet met 30 procent zijn gedaald tussen 2 november 2020 en 31 december 2020, tijdens de tweede coronagolf, tegenover dezelfde periode in 2019. De aandelen moesten uiterlijk 31 augustus 2021 volgestort zijn, wat wil zeggen dat het geld op de rekening van de vennootschap moest staan. De vermindering wordt toegekend aan investeringen tot 100.000 euro en bedraagt 20 procent van de investering. De belastingplichtige moet de aandelen minstens vijf jaar bijhouden.

De andere nieuwe codes in dit vak dienen om een belastingvermindering voor betalingen in 2020 over te dragen naar 2021 (1345-13 of 2345-80) of om een vermindering terug te nemen (1377-78 of 2377-48). Als een belastingplichtige in het aanslagjaar 2021 te weinig belastingen moest betalen om de belastingvermindering volledig te verrekenen, kan de vermindering worden overgedragen naar een van de volgende drie jaren. Als een belastingplichtige vroegtijdig zijn aandelen opnieuw verkoopt, moet hij of zij de belastingvermindering pro rata terugnemen via de aangifte. Wie bijvoorbeeld verkoopt na één jaar, moet vier vijfde van de belastingvermindering terugbetalen aan de Belgische staat.

Twee nieuwe belastingvrijstellingen

Olympiërs en andere uitzonderlijke sportieve prestaties

Vak XV, codes 1463-89 of 2463-59

Sinds Fred Deburghgraeve in 1996 een gouden medaille in het zwemmen voor ons land veroverde, speelt bij elke Olympische Spelen de publieke verontwaardiging op over de hoge belastingen die sporters op hun premie moeten afdragen. Voor het eerst is er nu een aparte categorie diverse inkomsten: premies voor sportieve prestaties op Olympische of Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen of Europese of andere continentale kampioenschappen (maximaal 50.040 euro). Doorgaans stelt het land waar de Spelen of de kampioenschappen plaatsvinden die premies vrij, waardoor ze in België tot nu belastbaar waren als beroepsinkomsten.

Vanaf het aanslagjaar 2022 komt daar verandering in. De eerste schijf van 50.040 euro bruto, wat overeenkomt met de premie voor een gouden medaille op de Olympische Spelen, wordt belast tegen een afzonderlijk tarief van 16,5 procent, tenzij de belasting als beroepsinkomsten voordeliger is. Alles boven 50.040 euro bruto wordt belast als beroepsinkomsten (als loon voor wie in loondienst is, of als baten voor zelfstandige sporters) of als diverse inkomsten tegen 33 procent, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de sporter. Premies van sponsors of premies verdiend op commerciële sportevenementen als de Memorial Van Damme vallen niet onder het 16,5 procentregime.

2. Corona-overuren bis en relance-uren

Vak IV, rubriek A 11 voor werknemers en vak XVI, rubriek 6 voor bedrijfsleiders

Ook deze vrijstelling is niet helemaal nieuw. In het tweede kwartaal van 2020 was er een vrijstelling voor corona-overuren in ‘kritieke sectoren’. Voor het eerste, het tweede en het derde kwartaal van 2021 liep er een soortgelijke vrijstelling voor ‘cruciale sectoren’. Voor het derde en het vierde kwartaal van 2021 en voor 2022 geldt een vrijstelling voor relance-overuren in alle sectoren. Het is een van de maatregelen die de regering nam om de economie weer aan te zwengelen.

Van 1 juli tot 31 december 2021 mochten medewerkers tot 120 vrijwillige overuren presteren, zonder overloon, zonder inhaalrust en dus ook zonder extra lasten of belastingen voor de werkgever of de werknemer. De werknemer moet op voorhand en schriftelijk zijn akkoord geven om relance-overuren te presteren. Ook al worden ze vrijgesteld van belasting, toch moeten die overuren worden aangegeven. Ook in 2022 kunnen opnieuw 120 relance-overuren worden gemaakt.

Wat wel nieuw is in deze aangifte, is dat de corona-overuren moeten worden afgetrokken van de horeca-overuren die in rubriek 10 van vak IV moeten worden vermeld.

Eén nieuw belastingkrediet

Vriendenaandeel

Vak XI, codes 3376-19 of 4376-86

Het belastingvoordeel voor vriendenaandelen geldt sinds 11 februari 2021. Wie sinds die datum investeerde in nieuwe aandelen van Vlaamse kmo’s, kan een belastingkrediet krijgen ten belope van 2,5 procent van de investering. Een belastingkrediet is een belastingvermindering die ook terugbetaald wordt als u onvoldoende belastingen moet betalen om de vermindering volledig in rekening te brengen. Er staat een maximum van 75.000 euro op de maximale investering die recht kan geven op een belastingkrediet voor vriendenaandelen en winwinleningen samen. Winwinleningen zijn achtergestelde leningen aan Vlaamse kmo’s die recht geven op een belastingkrediet van 2,5 procent.

Nergens meer lasten op arbeid dan in België

“De stijging van de belastingdruk met 0,4 procentpunt in 2021 doet de taxshift van de regering-Michel grotendeels teniet. Daarmee gaat België in tegen de Europese trend”, schrijft Koen De Munck van het Verbond van Belgische Ondernemingen in een reactie op het Taxing Wedges-rapport. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) berekent elk jaar de loonwig, het verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en het nettoloon voor de werknemer. België staat bovenaan die OESO-ranking met een loonwig van 52,6 procent voor alleenstaanden zonder kinderen en een gemiddeld inkomen.

Behalve belastingkampioen is België ook kampioen in het verzinnen van nieuwe belastingverminderingen, -kredieten en -vrijstellingen. Dat merkt u vanzelf bij het invullen van de aangifte van de personenbelasting.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content