Ziekteverzuim bij Belgische werknemers is toegenomen

© Getty Images

Het ziekteverzuim in België is de voorbije twee jaar toegenomen. Het korte ziekteverzuim (minder dan 30 dagen) steeg vooral tijdens de eerste coronagolven. Het langdurig ziekteverzuim (meer dan 30 dagen) blijft stijgen. Dat meldt HR-bedrijf Attentia woensdag.

Het kort ziekteverzuim steeg van 3,48 procent in januari 2019 tot 4,02 procent in oktober 2021. Dat aantal ligt hoger bij jonge werknemers dan bij oudere werknemers. ‘Er is een duidelijke link te zien tussen het stijgend kort ziekteverzuim en de coronabesmettingsgolven’, zegt preventieadviseur en arbeidsarts Elisabeth Pete van Attentia. Het percentage zieken die tussen één maand en één jaar afwezig waren, nam toe van 1,75 procent tot 2,13 procent. Het percentage werknemers die langer dan een jaar afwezig waren door ziekte, steeg van 2,92 procent tot 3,31 procent. Vooral bij oudere werknemers, van 50 tot 69 jaar, stijgt het aantal langdurig zieken.

Vrouwen zijn twee keer meer langdurig ziek dan mannen. Bovendien zijn arbeiders twee keer meer langdurig ziek dan bedienden. Vandaag zijn er in België ongeveer 500.000 mensen langdurig arbeidsongeschikt, voornamelijk door psychosociale klachten zoals stress en burn-out en arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen, klinkt het bij Attentia.

Uit cijfers van het HR-bedrijf blijkt dat nog niet de helft van de medewerkers na een afwezigheid van drie maanden terugkeert naar zijn oude job. Van de werknemers die een jaar afwezig waren, start nog geen twintig procent opnieuw in zijn oude baan. En van de werknemers die meer dan twee jaar afwezig waren, pikt minder dan tien procent de draad weer op bij zijn oude werkgever.

Met een multidisciplinair pilootproject in 2022 wil Attentia werkgevers en medewerkers helpen bij de reïntegratie van langdurig zieken op de werkvloer. ‘Voor ons is het erg belangrijk om op het juiste moment in te grijpen wanneer iemand uitvalt’, zegt Pete. ‘Wanneer iemand langdurig ziek dreigt te worden, zijn de eerste weken cruciaal om echt langdurig verzuim te vermijden.’ Met het pilootproject wil Attentia 40 tot 50 langdurig zieke medewerkers opnieuw aan het werk te krijgen. Een bedrijfsarts, een psychosociale preventieadviseur en een fysieke coach zullen de werknemers niet alleen helpen met reïntegratie op de werkvloer, maar ook met lichamelijke beweging.

Partner Content