Wilmès: ‘Regering krijgt geruststellend signaal van Europa’

minister van begroting Sophie Wilmès © belga

België ontsnapt aan strenger Europees toezicht op de overheidsfinanciën. Een geruststellend signaal voor het beleid van de regering, luidt de reactie van de minister van Begroting Sophie Wilmès.

België dreigde op het strafbankje te belanden omdat ons land de schuldgraad te langzaam heeft afgebouwd, maar uiteindelijk besliste de Commissie maandag geen procedure op te starten. “Opnieuw erkent Europa dat de structurele maatregelen van deze regering ons elke dag verder weg van de gevarenzone brengen”, zo begroet Wilmès de beslissing van de Commissie.

Hoewel een procedure op dit moment niet aan de orde is, geeft de Europese Commissie de regering toch enkele waarschuwingen mee.

De Commissie wil het structurele begrotingssaldo dit jaar met 0,9 procent verbeterd zien. Daarvoor is volgens haar nog een inspanning van 0,3 procent nodig, wat overeenstemt met 1,2 miljard euro.

“We blijven realistisch en geconcentreerd op het werk dat nog moet gedaan worden om het vastgelegde begrotingstraject te bevestigen en de criteria voor de vermindering van de schuldgraad te halen”, waarmee Wilmès verwijst naar de begrotingscontrole die in de zomer plaatsvindt.

De MR-begrotingsminister wijst erop dat de Commissie opnieuw aanmerkingen formuleert over het uitblijven van een gecoördineerd begrotingstraject tussen het federale niveau en de deelstaten. “We hebben alles geprobeerd om ervoor te zorgen dat de deelstaten zich zouden kunnen engageren om een begrotingstraject te volgen. Maar daartoe waren ze niet in staat. Dat is betreurenswaardig”, aldus Wilmès.

In het beleidsrapport van de Europese Commissie staan overigens nog enkele andere knelpunten waarmee de regering-Michel rekening dient te houden. Zo is de Belgische arbeidsmarkt volgens de Commissie zeer gepolariseerd. Jongeren, ouderen, laaggeschoolden en vooral migranten komen te weinig aan de bak. De tewerkstellingsgraad van mensen met een migratieafkomst behoort zelfs tot de laagste in heel de EU. Concreet: in België heeft in de leeftijdsgroep 20-64 jaar slechts 49,1 procent van de mensen die buiten de EU geboren werden een job, tegenover 70,2 procent van de personen die met een Europees paspoort geboren werden.

België moet ook meer investeren in infrastructuur, vooral in transportinfrastructuur. “Het probleem van de piekuurfiles wordt steeds groter, ondermijnt de aantrekkelijkheid (van België) voor buitenlandse investeerders en brengt ook zeer grote economische en milieukosten met zich mee”, schrijft de Commissie. Het moderniseren van spoorinfrastructuur en het wegwerken van de ‘missing links’ tussen de belangrijkste economische hubs moeten een topprioriteit zijn. Ook de fiscaal voordelige behandeling van bedrijfswagens werkt files aan de hand. Daar moet iets aan gedaan worden, vindt de Commissie. Het openbaar vervoer moet eveneens beter worden georganiseerd.

Andere opvallende opmerkingen hebben te maken met belemmeringen die in stand gehouden worden voor de dienstensector, en de ‘zeer geconcentreerde’ budgetten voor onderzoek en ontwikkeling.

Partner Content