Willekeur bij bestraffing fiscale fraudeurs

© belga
Hans Brockmans
Hans Brockmans redacteur bij Trends

“De parketten hanteren de willekeur bij het vervolgingsbeleid van fiscale fradeurs”, zegt advocaat Michel Maus (Everest Law).

“De parketten hanteren de willekeur bij het vervolgingsbeleid van fiscale fradeurs”, zegt advocaat Michel Maus (Everest Law).

“Belgische hoven en rechtbanken houden ook halsstarrig vol aan de achterhaalde rechtsleer van Cassatie dat een fiscale boete gevolgd door een strafrechtelijke sanctie, perfect mogelijk is. Terwijl het Europees Hof besliste dat dit ingaat tegen het rechtsprincipe dat men geen twee keer kan gestraft worden voor dezelfde feiten.”

De fiscalist verwees op een studiedag van M&D Seminars naar twee recente gerechtelijke beslissingen. De correctionele rechtbank van Dendermonde oordeelde op 23 januari in een zaak over een 76-jarige landbouwer op rust, die twee jaar na het overlijden van zijn echtgenote 25.000 euro obligaties uit haar zwarte vermogen vond. Hij droeg ze over aan een vermogensbeheerder om ze in Luxemburg op een bank te zetten, maar de fiscale inspectie kon de zwarte erfenis achterhalen. Hij onderhandelde een fiscale regularisatie, betaalde 3754,6 achterstallige successierechten en 750 euro boete.

Het Brugse parket besloot de man nadien nog te vervolgen wegens fraude. De rechtbank wees de door het parket gevraagde verbeurdverklaring af, maar veroordeelde de man wel tot 250 euro boete. Het verweer dat hij al bestraft was, werd afgewimpeld. De rechtbank verwees naar een arrest van Cassatie dat een opeenvolgende strafrechtelijke en een administratieve sanctie perfect mogelijk acht “ook al zou die administratieve sanctie een strafrechtelijke aard hebben in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens”.

“Twee straffen voor dezelfde feiten zijn nochtans door het Europees Hof veroordeeld, jaren na de uitspraak van Cassatie trouwens”, merkt Maus op.

Ook beroepshoven volgen Cassatie, en niet het Europees Verdrag. Op 31 januari veroordeelde het hof van beroep van Gent een fotomodel strafrechtelijk, hoewel al een administratieve sanctie van 297.000 euro betaald was. “Een voetballer op rust werd door het Antwerpse parket dan weer niet vervolgd nadat hij de ontdoken sommen had geregulariseerd voor ongeveer een zelfde bedrag”, aldus een verontwaardigde Maus. “Het parket van Gent voert een tegenovergesteld beleid. Elk parket doet eigenlijk gewoon zijn zin. Zo’n willekeurig fraudebeleid is ook in strijd met de Europese regels.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content