Wijziging van budget voor bijna 20.000 personen met een handicap

De komende dagen vinden bijna 20.000 meerderjarigen met een handicap een brief in hun bus van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), met daarin concrete informatie over de aanpassingen die er in de komende jaren aan hun budget zullen gebeuren. Zo’n 10.000 mensen zien hun budget dalen en ongeveer 9.000 mensen zien hun budget stijgen.

Begin 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd. Met dat systeem kunnen personen met een handicap zelf meer hun zorg en ondersteuning aansturen. Zij kunnen zelf met dat budget zorg inkopen bij onder meer vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners, zorgaanbieders of binnen het eigen netwerk.

Tussen personen met een gelijkaardige nood aan steun bestonden in het oude aanbodgestuurde systeem echter enorme verschillen in budgetten. De gebruikersorganisaties, sectorale koepels en de overheid hebben nu besloten dat die recht moeten worden getrokken. De wijzigingen zijn bedoeld voor de personen met een handicap die hun zorg sinds 31 december 2016 niet meer aanpasten. Wie dat wel deed, heeft al een nieuw correct budget gekregen.

Voor 19.745 personen met een handicap valt er binnenkort dus een brief in de bus die duidelijk moet maken hoe dat budget juist verandert. Daarvan zullen 10.413 hun budget zien dalen. Voor 8.597 mensen gaat het over een stijging. Voor 735 mensen wordt het budget omgezet naar het aanbod in de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), waarbij de zorgaanbieder middelen krijgt om de ondersteuning verder mogelijk te maken. Bij 14.350 mensen gaat het om een stijging of daling tot 10 of 20 procent. Een kleine duizend mensen zien hun budget meer dan 40 procent stijgen of dalen.

Het VAPH benadrukt dat de zorg voor iedereen wordt gegarandeerd. ‘Of die budgetten dalen, stijgen of worden omgezet naar het aanbod van de rechtstreeks toegankelijke hulp, hoeft geen gevolgen te hebben voor het behoud van hun ondersteuning zoals personen die vandaag hebben. Dat garanderen de vergunde zorgaanbieders’, klinkt het.

De overgang naar het nieuwe systeem wordt geleidelijk aan ingevoerd. De budgetaanpassingen gebeuren telkens in januari, gespreid over 4,5 of 8 jaar. Op die manier kunnen de betrokken personen met een handicap en de zorgaanbieder zich voorbereiden op de wijzigingen. Voor personen met een handicap worden in de loop van november infosessies georganiseerd in alle provincies.

‘Het neemt niet weg dat er nog steeds veel mensen wachten op een herziening of een budget, of dat het niet altijd genoeg is, maar deze correctiefase maakt dat de budgetten correcter worden verdeeld’, reageert Kim Vercruysse, woordvoerder van belangenorganisatie Onafhankelijk Leven.

Partner Content