Watersector pleit voor verplichte wateraudit in bedrijven

WATERINTENSIEVE BEDRIJVEN Zij zijn van groot belang voor de Vlaamse economie. © Getty Images/iStockphoto
Myrte De Decker
Myrte De Decker redacteur bij Trends

Alle bedrijven die meer dan 500 kubieke meter water verbruiken, zouden verplicht een wateraudit moeten laten uitvoeren, meent Watercircle, een koepelorganisatie die zich inzet voor duurzaam watermanagement in Vlaanderen. Dan kan de waterschaarste gestructureerd worden aangepakt.

De komende dagen stijgt het kwik richting 30 graden. Hoewel het grondwaterpeil in Vlaanderen dankzij de maartse buien en aprilse grillen even is toegenomen, zit het nu alweer in dalende lijn. “Het tij kan bijzonder snel keren”, zegt Matthias Mertens, algemeen directeur van de sectororganisatie Watercircle. “De vreugde is misschien van korte duur geweest.” ​Het ziet ernaar uit dat we ook dit jaar een heel droge zomer krijgen. Daarom pleit de watersector voor een verplichte audit bij bedrijven.

Waarom die verplichte audit?

MATTHIAS MERTENS. “Het is de hoogste tijd voor meer actie. Elk bedrijf dat jaarlijks meer dan 500 kubieke meter water verbruikt, zou verplicht zo’n audit moeten laten uitvoeren. Dat is minstens zeven keer meer dan wat een doorsneegezin verbruikt. Voor een particulier lijkt dat allicht veel, maar zelfs een kleine horecazaak haalt dat verbruik heel snel.
“Zoals een particulier verplicht wordt de wagen te laten keuren, zo zouden bedrijven verplicht moeten worden geregeld een audit uit te voeren. Dat doet een goede huisvader. De waterstressgevoeligheid van Vlaanderen is te groot om het zo te laten, zeker als je weet dat de industrie jaarlijks goed is voor ongeveer de helft van het totale watergebruik in ons land.”

Wat houdt de audit in?

MERTENS. “De audit voorziet in verregaande technische analyses. Er wordt gekeken naar het huidige verbruik, en er worden duidelijke voorstellen geformuleerd over hoe het anders en beter kan. Het resultaat is een concreet plan van aanpak om de infrastructuur en de waterbeschikbaarheid van de onderneming te optimaliseren.”

Gaat de waterscan van de Vlaamse overheid niet ver genoeg?

MERTENS. “Die scan wordt gratis aangeboden aan 300 kmo’s die er zelf om vragen. We juichen elk initiatief toe, maar de inspanningen moeten een pak verder en sneller gaan. De scan is te vrijblijvend.”

Zijn bedrijven te laks, waardoor de tussenkomst van de overheid nodig is?

MERTENS. “Uit een rondvraag bij onze leden blijkt net het tegenovergestelde. Bedrijven die nu wel al spaarzaam omgaan met water, worden geconfronteerd met een kloof tussen de praktijk en het wetgevend kader. Denk bijvoorbeeld aan het denkspoor om hemelwater op tal van daken van private en publieke gebouwen efficiënter in te zetten. Dat water zou uitgeleend of verkocht kunnen worden aan naburige bedrijven, die het kunnen gebruiken voor hun productieproces. Dat is een sterk idee, dat al langer leeft, maar in de praktijk gebeurt het amper of niet, omdat noch het wetgevend kader, noch de financiële stimuli sterk genoeg aanwezig zijn.
“Dat neemt niet weg dat we slimmer moeten omspringen met het beschikbare water. De economische motoren van Vlaanderen zijn de waterintensieve voedings- en chemiesector. Ze zorgen voor veel werkgelegenheid en welvaart. Maar het zijn ook heel waterstressgevoelige sectoren. De kentering naar een nieuwe droogteperiode kan heel snel gaan, waardoor die welvaart snel kan worden weggeveegd. Als we willen dat onze economie blijft draaien, dan moeten we slimmer omspringen met water.
“Een up-to-date wateraudit, waar ook gevolg aan wordt gegeven, getuigt dus van goed ondernemerschap, en dat willen we stimuleren in elk bedrijf door deze te verplichten.”

Hoe staat het met de Vlaamse waterintendant, die de waterbelangen zou verdedigen, waar u begin dit jaar voor pleitte?

MERTENS. “Dat idee wordt nog steeds meegenomen. De bevoegdheid rond water is helemaal versnipperd. Eén persoon zou op alle niveaus de belangen kunnen behartigen. Het is een van de elementen om tot een oplossing te komen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content