Waalse regering stelt begroting voor 2017 bij en zet in op non-profit vanaf 2018

Christophe Lacroix © belga

De Waalse regering heeft vrijdag iets voor middernacht de begrotingscontrole voor 2017 afgerond. Ze vond 31,5 miljoen om haar begrotingstekort te beperken tot 300 miljoen, zoals dat in de oorspronkelijke begroting was voorzien. Ook besliste de regering om vanaf 2018 10 miljoen euro per jaar extra vrij te maken voor de non-profitsector.

Het tekort is vooral te wijten aan de evolutie van de macro-economische parameters (indexsprong, inflatie), aldus minister van Begroting Christophe Lacroix (PS). De indexering van het gemeentefonds, de gezinstoelagen, de dienstencheques, de lonen in de publieke sector en van de dotaties voor de instellingen van openbaar nut, hebben de uitgaven verhoogd met 56 miljoen euro, terwijl de inkomsten lager waren vanwege een verlaging van regionale belastingen.

De goede resultaten van de Waalse fiscale administratie verzachten dat verlies dan weer, aldus de begrotingsminister. De goede resultaten van de nutsbedrijven en het actieve beheer van de schuld hebben bovendien de negatieve impact van de inflatie kunnen compenseren. De Waalse regering heeft daarenboven de betalingstermijn voor haar facturen verminderd, om zo de bedrijven en de kmo’s in het bijzonder te ondersteunen, voegt Lacroix nog toe.

Ook heeft de regering beslist om 10 miljoen euro vrij te maken in 2018, 20 miljoen in 2019 en 30 miljoen in 2020 en de jaren die daarop volgen, voor de werknemers in de non-profitsector. In de komende weken zal de regering daarover samenzitten met de sociale partners van die sector

Partner Content