‘Vlaanderen moet meer gestructureerd investeren’

Voka-topman Hans Maertens en Vlaams minister-president Geert Bourgeois © belga

De Vlaamse sociale partners, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), pleiten voor een meer gestructureerd investeringsbeleid in Vlaanderen.

Hoewel de economische groei geleidelijk aan het vertragen is, denken de Vlaamse sociale partners dat de Vlaamse regering bij ongewijzigd beleid afstevent op een licht overschot van 145 miljoen euro op de begroting van 2019. De sociale partners hameren er in hun begrotingsadvies, dat maandag werd bekendgemaakt, op dat de begroting in 2019 en in de jaren daarna structureel in evenwicht moet blijven.

De regering-Bourgeois noemt zichzelf graag een ‘investeringsregering’, maar volgens de SERV is er wel nood aan een ‘meer gestructureerde aanpak van het Vlaamse investeringsbeleid’. “Het is niet alleen een kwestie van meer investeren, maar ook van het meer gestructureerd aan te pakken”, zegt SERV-voorzitter Hans Maertens.

Visie op de langere termijn

Het huidige investeringsbeleid mist volgens de SERV een visie op de langere termijn en er is ‘weinig afstemming en integratie’. De Vlaamse overheid heeft wel voldoende kennis in huis over infrastructuurinvesteringen, maar die kennis is te versnipperd.

“De actoren werken (te) weinig samen, wat resulteert in een grote variatie aan financieringsconstructies en financieringswijzen”, luidt het in het SERV-advies. De SERV doet daarom zelf een aantal voorstellen voor een aangepast en verbeterd Vlaams investeringsbeleid.

Zo pleit de SERV in de eerste plaats voor een overkoepelend Vlaams strategisch infrastructuurplan, zoals in Nederland. Zo’n plan biedt niet alleen een overzicht van wat er allemaal in de pijplijn zit, maar kan ook zorgen voor een snellere realisatie,klinkt het.

De sociale partners hameren ook op het belang van het ‘maatschappelijk draagvlak’ bij grote investeringen. Een breed maatschappelijk draagvlak maakt een project niet alleen robuuster, het zorgt ook voor winst op het vlak van snelheid en kwaliteit, oordelen de Vlaamse sociale partners.

Wat Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) betreft, pleit de SERV ervoor om niet alles door een puur budgettaire bril te bekijken. Een duidelijke ‘operationele of maatschappelijke meerwaarde’ van een PPS-formule is voor de SERV een voorwaarde.

‘Budget onder controle’

Het SERV-advies is een belangrijke opstap voor de begrotingsopmaak van de Vlaamse regering. Die oefening start traditiegetrouw aan het einde van de zomervakantie. Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) is alvast tevreden dat de SERV het behoud van het begrotingsevenwicht haalbaar acht. “We hebben ons budget goed onder controle. Voor volgend jaar willen we als Vlaamse regering een laatste grote inspanning doen op vlak van zorg, mobiliteit en onderzoek en ontwikkeling. Met aanzienlijke investeringen die in het belang zijn van heel Vlaanderen”, aldus Tommelein.

De SERV mag dan spreken over een licht overschot, toch verwacht Tommelein dat de begrotingsdiscussies ‘pittig’ zullen worden. “We moeten immers rekening houden met de lagere groeiramingen voor 2018 en 2019”, zegt de Open Vld-minister. Dat de SERV ook aandringt op meer en snellere overheidsinvesteringen, juicht Tommelein toe.

Partner Content