Wolfgang Riepl

‘Vlaanderen mag niet stilvallen’

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

De Raad voor Vergunningsbetwistingen legt een bom onder de 3,5 miljard euro dure investering van het chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven. Net over de grens in Nederland ligt een kwetsbaar natuurgebied, de Brabantse Wal. De leidende ambtenaar van Midden- en West-Brabant tekende verzet aan tegen de vergunning. De Brabantse Wal, iets meer dan 4 kilometer van de Ineos-vestiging, lijdt nu al onder stikstofoverlast. Ineos zou bijkomende problemen veroorzaken. En dat is een slechte zaak voor “de droge heide, de dodaars (familie van de fuut, nvdr), de boomleeuwerik en de zwarte specht”, luidt het arrest. Door de vergrassing van de bossen kan de zwarte specht steeds minder mieren eten.

Hopelijk kan Vlaanderen in het Ineos-dossier economie en ecologie pragmatisch verzoenen.

De tekst is vooral een opsomming van waarschijnlijkheden en eventuele effecten. Dat kan wellicht moeilijk anders, want wie kan de natuur vatten en meten? Volgens de rechter heeft zowel de Vlaamse regering als Ineos in de voorafgaandelijke beoordeling onvoldoende de effecten op de eventuele extra stikstofneerslag in de Brabantse Wal onderzocht. “De beoordeling benadert niet met voldoende ecologische onderbouwing de vraag of een verwaarloosbare toename aan stikstofdepositie nog zou kunnen leiden tot in ecologische zin aantoonbare significante gevolgen voor de kwaliteit van het leefgebied.”

Voor een eventuele “verwaarloosbare toename” wordt dus een miljardeninvestering afgeblokt in de na Houston belangrijkste petrochemische haven van de wereld. De Vlaamse regering krijgt zes maanden de tijd om een oplossing te vinden. Hopelijk kan Vlaanderen economie en ecologie pragmatisch verzoenen. Het zou merkwaardig zijn dat een natuurgebied aan de rand van de Antwerpse haven de Vlaamse economie doet stilvallen.

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content