Vlaamse regering en Elia bereiken akkoord over vergoeding voor omwonenden Ventilus

Protest tegen Ventilus in Lichtervelde © Belga

Hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft een akkoord gesloten met Vlaams minister van Energie Zuhal Demir over verhoogde compensaties voor de omwonenden van de Ventilus-hoogspanningslijn. De regering keurde die overeenkomst vrijdag goed.

Ventilus wordt de nieuwe hoogspanningslijn die elektriciteit van de toekomstige nieuwe windmolenparken op zee het binnenland in moet brengen. Op 29 augustus is het openbaar onderzoek gestart. Dat loopt nog tot en met 27 oktober.

De zone waarin mensen hun woning of bouwgrond vrijwillig kunnen verkopen aan Elia wordt in de overeenkomst vergroot van 35 meter naar 100 meter. Wie er voor kiest om toch te blijven wonen, kan, afhankelijk van de afstand, een vergoeding krijgen tot 25 procent van de waarde van de woning.

Er komt ook een regeling die Elia toelaat terrein te kopen van bedrijven of landbouwers om de hoogspanningsmasten te bouwen. Als het bedrijf niet wil verkopen, kan dat ook geregeld worden met een recht van opstal of erfdienstbaarheid.

Daarnaast wordt ook het Gemeenschaps- en Landschapsintegratiefonds versterkt, voor investeringen in de leefkwaliteit in de betrokken gemeenten. In dat fonds wordt per lokaal bestuur een bedrag voorzien per km voor nieuw aangelegde 380 KV bovengrondse hoogspanningslijn en een bedrag per kilometer voor bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen wanneer er een upgrade gebeurt. Elia staat garant voor 437.100 euro. Per kilometer komt daar nog 175.000 euro bij. De Vlaamse regering stort 38,5 miljoen euro.

Tegelijk met het nieuwe hoogspanningsproject zal er zo’n 147 kilometer aan bestaande luchtlijnen op lagere spanning verdwijnen.

‘De onduidelijkheid over het compenserend beleid begon op iedereen te wegen. Door het pakket met Elia volledig af te kloppen en vanuit Vlaanderen zélf een inspanning te doen, maken we komaf met die onzekerheid. De afspraken met Elia worden bovendien verankerd in een overeenkomst. We laten nu het openbaar onderzoek verder lopen met het oog op een definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan over enkele maanden’. aldus minister Demir.

Lees ook:

Partner Content