Vlaams regeerakkoord: volgens Jambon zal niemand tussen twee systemen woonfiscaliteit vallen

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maakt zich sterk dat niemand bij de aankoop van een nieuwe woning tussen de twee systemen zal invallen. Hij bevestigt daarmee in De Zevende Dag (één) wat bevoegde minister Mathias Diependaele zaterdag reeds zei, nadat heel wat ophef was ontstaan over de plannen van de nieuwe Vlaamse regering om de woonbonus af te schaffen en in ruil de registratierechten te verlagen.

De nieuwe Vlaamse regering laat de zogenaamde geïntegreerde woonbonus, die recht geeft op een belastingvermindering gedurende de looptijd van een hypothecaire lening, uitdoven. Concreet zullen kopers van wie de notariële akte na 31 december 2019 verleden wordt geen recht meer hebben op de woonbonus. Zij moeten dan wel maar 6 procent registratierechten betalen (in plaats van 7 procent vandaag). Maar omdat voor de vastlegging van de registratierechten niet naar de datum van de authentieke akte, maar naar de datum van de verkoopsovereenkomst gekeken wordt, dreigt een categorie kopers te ontstaan die tussen de twee stelsels valt.

Jambon wees erop dat de woonbonus in de praktijk zorgt voor hogere woningprijzen. ‘Wij zorgen voor lagere prijzen’, aldus de nieuwe Vlaamse regeringsleider. Dat er wel nog een federale woonbonus voor een tweede woning blijft bestaan, ondersteunt volgens hem het pleidooi van N-VA voor homogene bevoegdheden.

Jan Jambon sloeg tijdens zijn eerste televisieoptreden als Vlaams minister-president ook een mea culpa. Hij beloofde op de regeringsbanken geen spelletjes meer te spelen op zijn smartphone en engageerde zich om zich te schikken naar de cultuur van het Vlaams Parlement.

Hij kondigde ook aan dat het parlement maandag over alle begrotingscijfers zal beschikken zodat dinsdag het debat in het parlement zal kunnen plaatsvinden. Jan Jambon stelde dat de begroting tegen het einde van de legislatuur 2 tot 2,5 miljard euro groter zal zijn. Dat bedrag zal ergens moeten gehaald worden, door nieuwe inkomsten of verschuivingen, reageerde hij op de berekening van De Standaard dat er voor 2 miljard aan besparingen zullen aankomen.

Cijfers

In een debat tussen de Vlaamse fractieleiders verdedigden Wilfried Vandaele (N-VA), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) en Peter Van Rompuy (CD&V) de beslissing van de regering om de cijfers pas volgende week vrij te geven. Eerst het debat over de visie, dan pas over de cijfers, aldus Schiltz. Vandaele vond het een krachttoer dat er maandag al betrouwbare cijfers beschikbaar zullen zijn, terwijl voor Van Rompuy enkel de antipolitiek gewonnen heeft bij het opstappen van de oppositie tijdens het debat over de regeerverklaring.

Dat kon de oppositieleiders niet overtuigen. Voor Connor Rousseau (sp.a) is het regeerakkoord ‘woorden’ en zijn de begrotingscijfers ‘daden’, maar “de daden spreken nu al de woorden tegen”. Björn Rzoska (Groen) wees erop dat Jambon zelf over een Septemberverklaring heeft gesproken ‘en daar horen ook begrotingscijfers bij’. Hij merkte ook op dat een aantal ministers al initiatieven hebben aangekondigd die niet in het regeerakkoord staan. Voor Chris Janssens (Vlaams Belang) is het duidelijk waarom de regering geen cijfers wil geven: de besparingen die de nieuwe regering wil doorvoeren.

Jos D’Haese (PVDA) becijferde dat de factuur voor een gezin 6.500 euro bedraagt: 1.000 euro minder kinderbijslag, 1.000 euro door duurdere dienstencheques en 4.500 euro door de afschaffing van de woonbonus. De afschaffing van de woonbonus werd overigens unaniem door de oppositie afgewezen. De verlaging van de registratierechten volstaat niet om het verlies op te vangen, luidde het.

Partner Content