Vincent Van Peteghem belooft ondernemingen fiscale rechtszekerheid

Vincent Van Peteghem © Belga Image

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) belooft bedrijven meer fiscale rechtszekerheid. Nu komt het soms voor dat de ene overheidsadministratie een vraag tot fiscale korting positief beantwoordt en een andere dienst dat bestrijdt. ‘We bekijken hoe we de procedures meer kunnen stroomlijnen’, zei de minister donderdagmiddag tijdens zijn VOKA-stage bij CNH in het West-Vlaamse Zedelgem, een bedrijf dat landbouwvoertuigen maakt.

Voka vraagt de financiënminister twee zaken. Ten eerste pleit het netwerk voor het behoud van de aantrekkelijke fiscale regeling die er in ons land bestaat voor wetenschappelijke onderzoekers in ondernemingen. Voka vreest dat de regering daar om budgettaire gaat aan morrelen. De regeling houdt in dat op het loon van onderzoeks- en ontwikkelingsmedewerkers maar 20 procent van de bedrijfsvoorheffing moet worden doorgestort naar de staat. Minister Van Peteghem erkent dat de maatregel ‘heel belangrijk is’. ‘We moeten dat verder ondersteunen’, vindt de minister. ‘Wat voor mij steeds belangrijk is, is dat excessen eruit moeten, maar uiteraard zullen we blijven steun verlenen aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie.’

Dat is iets dat ze bij CNH Industrial in Zedelgem graag horen. Gedelegeerd bestuurder van CNH Belgium Tom Verbaeten windt er geen doekjes om: ‘De steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling zijn fundamenteel voor onze productie hier in België en het voortbestaan van ons bedrijf. Die steun heeft zijn nut bewezen en moet absoluut blijven.’

Ten tweede pleit Voka ervoor dat overheidsadministraties met één stem gaan spreken. ‘Vandaag komt het voor dat de programmatorische overheidsdienst Belspo (federaal wetenschapsbeleid) een aanmelding van een onderneming om gebruik te maken van de R&D-lastenverlaging positief beantwoordt, maar dat de FOD Financiën nadien die beslissing betwist of er een andere interpretatie van onderzoek en ontwikkeling op nahoudt’, klinkt het bij Voka.

Vincent Van Peteghem erkent het probleem en wil er iets aan doen: ‘Ik heb deze problematiek waar er vragen zijn tussen de verschillende administraties al sinds het begin van onze legislatuur opgemerkt. We zijn er sinds dan aan bezig om de procedures meer te stroomlijnen, zodanig dat bedrijven op het moment dat ze een toekenning krijgen van Belspo ook zeker zijn dat ze de fiscale korting gaan kunnen gebruiken. Het is de doelstelling om dat rechtszeker kader te creëren. We zijn daar ook wettelijke initiatieven voor aan het nemen’, kondigt de minister aan.

Vincent Van Peteghem neemt elk jaar deel aan de VOKA-stage, maar nu voor de eerste keer in de hoedanigheid van minister. Bij CNH bezocht hij de assemblagelijn en kroop hij achter het stuur van een hakselaar. In de namiddag staat er nog een (stage)bezoek gepland aan FrieslandCampina in Aalter.

Partner Content