Verbond van Belgische Ondernemingen positief over handelsakkoord tussen Europese Unie en Japan

Japans premier Shinzo Abe (rechts) verwelkomt voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, Tokyo, 17 juli 2018. © Reuters

Het vrijhandelsakkoord dat de Europese Unie en Japan dinsdag hebben goedgekeurd, is positief voor de meeste economische sectoren in ons land. Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Vooral de versoepeling van de niet-tarifaire belemmeringen is goed nieuws, klinkt het.

Het akkoord dat dinsdag werd ondertekend, is het grootste ooit voor de Europese Unie (EU). Het omvat zowat 600 miljoen mensen en vertegenwoordigt ongeveer een derde van de wereldwijde handel. Negentig procent van de handelstarieven verdwijnen door de Jafta (Japan-UE free trade agreement). Zo verdwijnt voor de Europese exporteurs op termijn 85 procent van heffingen die ze moeten betalen om hun producten in Japan binnen te brengen, en zal Japan geen importheffingen meer moeten betalen op wagens. Ook op industriële producten, zoals chemicaliën, plastics, cosmetica, textiel en kledij, zullen voor de EU-landen de heffingen verdwijnen.

België is de op vier na grootste Europese exporteur van goederen naar Japan.

Daarnaast zullen niet-tarifaire belemmeringen opgeheven worden, aangezien Japan de talrijke technische barrières voor de handel zal opheffen. Zo zullen onder meer dezelfde eisen voor etikettering van toepassing zijn in de EU en Japan, waardoor veel minder geïnvesteerd moet worden om conform te zijn aan de technische eisen en regels in Japan.

Het VBO is tevreden dat de Europese Unie in deze periode van aanzet tot handelsoorlogen blijft investeren in het sluiten van vrijhandelsverdragen. ‘Het akkoord is goed nieuws voor de meeste economische sectoren in ons land’, zegt woordvoerder Bart Croes. ‘Vooral het gegeven dat de niet-tarifaire belemmeringen worden versoepeld is voor Belgische ondernemingen die naar Japan exporteren een goede zaak, want Japan is een land met heel wat technische restricties. Dit kan ook bijdragen tot meer Japanse investeringen in België.’

Japan is zeventiende grootste afzetmarkt van België op vlak van export, terwijl het op de negende plaats staat op vlak van import in België. De handelsbalans is negatief (-4,7 miljard euro in 2016), maar daar kan dit vrijhandelsverdrag op termijn verandering in brengen, aldus het VBO nog.

België is de op vier na grootste Europese exporteur van goederen naar Japan. Volgens de Europese Commissie gaat het om 1.989 bedrijven, waarvan 90 procent kmo’s, die voornamelijk chemische producten en transportmateriaal exporteren. 15.514 jobs in België worden op de ene of andere manier ondersteund door de export vanuit de EU naar Japan.

Partner Content