Van spaarboekjes tot maaltijdcheques: dit verandert op 1 december

© Getty Images (PM Images)

Er komen veranderingen voor longcovidpatiënten en een groep personen met een handicap. Consumentenkredieten kunnen duurder worden en vervallen maaltijdcheques kunnen voor drie maanden geheractiveerd worden. En Keytrade Bank verhoogt op 1 december de rente op zijn twee spaarrekeningen.

Keytrade Bank verhoogt rente op spaarboekjes

De bank Keytrade Bank verhoogt op 1 december de rente op zijn twee spaarrekeningen. Klanten van de internetbank kunnen tot 1 procent rente krijgen.

Het gaat om een forse renteverhoging: het Azur-spaarboekje gaat van 0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie naar 0,50 en 0,20 procent. Het tweede boekje, de High Fidelity-rekening, krijgt vanaf volgende maand 0,30 procent basisrente en 0,70 procent getrouwheidspremie, tegen 0,01 en 0,15 procent momenteel.

Keytrade Bank, dat meer dan 300.000 klanten telt, is de eerste van de grotere banken in België die de rente fors optrekken. Kleinere nichespelers als Santander Consumer bank, NIBC Direct, CKV en MeDirect gingen de bank voor. De grootbanken blijven voorlopig bij de wettelijke minimumrente van 0,11 procent.

Longcovidpatiënten krijgen neuropsychologische zorg terugbetaald

Patiënten met langdurige gezondheidsklachten na een coronabesmetting krijgen voortaan ook neuropsychologische zorg terugbetaald.

Sinds deze zomer kunnen longcovidpatiënten een beroep doen op een gepersonaliseerd zorgtraject, waarbij de huisarts en andere betrokken zorgverleners een behandelplan opstellen. Binnen dat traject werden kinesitherapie, logopedie en psychologische zorg al terugbetaald, eventueel aangevuld met ergotherapie en een behandeling bij een diëtist.

Vanaf nu komt ook neuropsychologische zorg in aanmerking voor terugbetaling. Veel patiënten met langdurige coronasymptomen lijden aan concentratie- en geheugenverlies en andere cognitieve problemen. Ook ergotherapie in de tweede lijn, in het ziekenhuis bijvoorbeeld, kan voortaan terugbetaald worden.

Deelbudgetten voor 1.100 personen met een handicap

Zowat 1.100 personen met een handicap krijgen vanaf 1 december een deelbudget toegekend. Het gaat om mensen die in afwachting van hun volledig persoonsvolgend budget alvast de helft krijgen.

De Vlaamse regering wil alle personen met een handicap in prioriteitengroep 1 – de groep met de meest dringende noden – binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget geven. Met dat budget – alles samen trekt de regering 107 miljoen euro uit – kunnen personen met een handicap zelf hun zorg en ondersteuning kopen.

Naast die inspanning voor prioriteitengroep 1, maakt de regering ook 20 miljoen euro vrij voor mensen in prioriteitengroep 2. Vanaf deze maand kent het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan 1.100 personen – een kwart van de mensen in die prioriteitengroep – in afwachting van het volledige budget al de helft toe. Daarmee kunnen zij al een deel van hun zorgnoden beantwoorden.

Het VAPH wijst erop dat mensen niet verplicht zijn om de helft van hun budget te aanvaarden. Wie een deelbudget aanvaardt, verliest ook niet het recht op de latere toekenning van het volledige budget.

Vervallen maaltijdcheques kunnen voor drie maanden geheractiveerd worden

Vanaf 1 december kunnen werknemers die maaltijdcheques, ecocheques en/of consumptiecheques krijgen, binnen drie maanden na de vervaldatum vragen om reactivering van hun vervallen exemplaren voor een extra periode van drie maanden.

De nieuwe wet ligt in het verlengde van de initiatieven die de uitgevende instellingen (Edenred, Monizze en Sodexo) reeds hebben genomen in overleg met de Nationale Arbeidsraad (CNT) en de FOD Sociale Zekerheid. De heractiveringsprocedure is beschikbaar op de websites van de verschillende uitgevers.

Consumentenkredieten kunnen duurder worden

De maximale tarieven voor consumentenkredieten worden vanaf 1 december verhoogd, met 1 tot 2 procentpunt. Ook “in het rood gaan” met de zichtrekening kan duurder worden. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie dinsdag.

De kredietkosten die mogen worden aangerekend bij een consumentenkrediet, uitgedrukt als maximale jaarlijkse kostenpercentages of JKP’s, worden door de wet beperkt. In december worden die maxima wel verhoogd.

De sterkste stijging, +2 procentpunt, is er voor de kredietopeningen, zoals kredietkaarten die door banken, grootwarenhuizen of postorderbedrijven verkocht worden, en de mogelijkheid om onder nul te gaan op de zichtrekening. Voor dit laatste is er vanaf december een maximale “strafrente” van 11,50 procent. Voor kredietkaarten ligt het nieuwe maximale JKP tussen 12,50 procent (meer dan 5.000 euro) en 15,50 procent (minder dan 1.250 euro).

De maximale JKP’s voor leningen en verkopen op afbetaling stijgen met 1,5 procentpunt, tot 11 procent bij meer dan 5.000 euro, 14 procent voor bedragen tussen 1.250 en 5.000 euro, en 19 procent onder 1.250 euro. En dan is er nog de financieringshuur, waarbij je een goed huurt en je na afloop van de huurtermijn de mogelijkheid hebt om het gehuurde goed te kopen. Het maximale JKP daarvoor varieert vanaf december van 9 procent (meer dan 5.000 euro) tot 13 procent (tot 1.250 euro).

De FOD Economie wijst erop dat de nieuwe maxima alleen van toepassing zijn op nieuwe kredietcontracten en op lopende contracten met een veranderlijke debetrentevoet. Ze gelden dus niet voor lopende contracten met een vaste rentevoet.

Partner Content