Van Quickenborne houdt voet bij stuk: ‘Open VLD zal versoepeling brugpensioen niet goedkeuren’

Maggie De Block © Belga Image

Na overleg tussen vakbonden en werkgevers met de regering over het loonakkoord, lijkt bij monde van minister van Sociale Zaken Maggie De Block de toon bij Open VLD over de versoepeling van het brugpensioen te milderen. Kamerlid Vincent Quickenborne blijft erbij dat zijn partij de regeling niet zal goedkeuren.

Vakbonden en werkgevers willen het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of brugpensioen) dit jaar nog mogelijk maken voor werknemers van 58 jaar in bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering. ‘No pasarán voor Open VLD’, reageerde Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne op Twitter.

Na overleg met de sociale partners in de ambtswoning van de premier klonk een ander geluid bij zijn partijgenote De Block. ‘Het is een globaal akkoord. Voor SWT gaat men in een paar gevallen van 1 januari naar 30 december. We moeten alles in zijn proportionaliteit bekijken.’

De Block en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wezen er op basis van cijfers van vorig jaar op dat de versoepeling maar betrekking zou hebben op een 200-tal mensen.

De Block vindt het positief dat er een sociaal akkoord is. ‘Het is nu aan de vakbonden om naar hun achterban terug te koppelen’, stelde ze. Dat zal een maand duren. ‘Die tijd gaan we benutten om te kijken welke kb’s we moeten schrijven, vooral ook rekening houdend met het feit dat het parlement niet zo lang meer werkt. We moeten dat nu uitklaren.’

Afgaande op die verklaring, lijkt Open VLD het akkoord dus niet te zullen afblokken. ‘We zijn het niet eens met SWT, maar dat betekent niet dat we niet zien dat er heel veel positieve dingen in zitten’, stelt De Block. ‘Ik heb een welvaartsenveloppe te verdelen van 700 miljoen. Dat is belangrijk voor armoedebestrijding. Ik bekijk alles en maak daar een afweging van.’

In Terzake op Canvas herhaalde Van Quickenborne echter dat de liberalen de versoepeling niet zullen goedkeuren, ‘niet in de regering en niet in het parlement’.

‘Er zitten heel veel goede elementen in het loonakkoord, maar het SWT is een probleem, niet alleen voor minister De Block, niet alleen voor mij, maar voor de hele partij’, klonk het. ‘Daar zijn we heel duidelijk in.’

Volgens Van Quickenborne plegen de andere regeringspartners contractbreuk als ze de kalender voor SWT nu toch aanpassen. ‘Eigenlijk zegt men dan: de deals die wij maken, dat is allemaal voor de vuilnisbak. En dat kan niet.’

‘We kunnen het ons niet permitteren om opnieuw stappen achteruit te zetten: als je de factuur wil betalen, moeten er meer mensen aan de slag, en dit gaat daar lijnrecht tegenin.’

Van Quickenborne ging in Terzake in debat met zijn CD&V-collega Hendrik Bogaert. Hij staat wel achter het volledige loonakkoord, zij het ‘een beetje tegen heug en meug’. ‘Ik sta ook niet te springen voor dat brugpensioen, maar we zijn wel op weg naar die 60’, benadrukte Bogaert. ‘Men is daar vanochtend op gevlogen als een hond op een frikandel, maar de leeftijd schuift wel degelijk op.’

Volgens ACV-voorzitter Marc Leemans had niemand rond de tafel kritiek op de afspraken over het brugpensioen. ‘We hebben alle elementen uit het interprofessioneel akkoord overlopen. Iedereen was positief en constructief en blij met het akkoord.’ Ook Open VLD? ‘Mensen zeggen soms buiten wat ze binnen niet zeggen’, aldus Leemans, die niet de indruk heeft dat er tegenkanting zal komen van de regering.

Partner Content