Vakbonden schieten ontwerpakkoord over proefperiode en opzegtermijn af

© belga

Het ACV en het ABVV wijzen het ontwerpakkoord af dat de sociale partners eerder deze week hebben gesloten over de proefperiode en de opzegtermijn in bepaalde sectoren.

De sociale partners kwamen begin deze week tot een ontwerpakkoord over enkele gevoelige dossiers, zoals de jongerenlonen, de opzegtermijnen en de herinvoering van de proeftijd.

Concreet kwamen de sociale partners overeen om de geplande verlaging van de minimumlonen van jongere werknemers te schrappen. Bovendien zou er een soort proefperiode komen voor nieuwe werknemers, en zouden de kortere ontslagtermijnen in bepaalde uitzonderingssectoren zoals de bouw en de diamant, geleidelijk uitdoven.

De achterban van het ABVV schiet het ontwerpakkoord echter af. Doorn in het oog is de aparte overgangsregeling voor de sectoren waarin nu een kortere opzegtermijn geldt.

Bovendien zijn er voor de socialisten ’te weinig tegenprestaties voorzien ten overstaan van de geleidelijke opbouw van de opzeg de eerste zes maanden’, klinkt het in een persbericht. Het ABVV blijft wel ‘bereid tot verdere sociale dialoog’.

Net als bij het ABVV wijst ook de achterban van de christelijke vakbond het voorstel af. “Wat er nu op tafel ligt, is niet voldoende voor ons”, klinkt het bij woordvoerder David Vanbellinghen van ACV. “Maar ik ben niet van plan de kroon van de onderhandelingen nu te ontbloten. Eind juni is er een nieuwe vergadering van de Groep van 10, we zullen dan wel zien.”

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert alvast ‘zwaar ontstemd’ op de beslissing van de vakbonden om het ontwerpakkoord af te schieten. “Dit getuigt van kortzichtigheid en een gebrek aan visie. De vakbonden stellen zich hier allesbehalve op als een correcte en betrouwbare onderhandelingspartner”. De werkgevers waarschuwen voor ‘een impact op de verdere uitvoering van het interprofessioneel akkoord (IPA)’.

Partner Content