Unizo vindt arbeidsdeal ‘goede basis voor verder overleg’

Danny Van Assche, Unizo. © Belga Image

Ondernemersorganisatie Unizo reageert positief op de arbeidsdeal van de regering-Michel. Toch ziet gedelegeerd bestuurder Dany Van Assche nog aandachts- en pijnpunten.

Dat het debat over de hervorming van de lonen wordt geopend, is voor Unizo heel belangrijk. ‘De onderhandelingen hierover, waarmee we vooral meer kansen willen geven aan de oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt, zijn complex en zullen de nodige tijd vergen, maar het feit dat hier nu concreet mee wordt gestart, in overleg met alle stakeholders, waaronder de sociale partners, mag zonder meer als een mijlpaal worden beschouwd.’

Een pijnpunt zit voor de ondernemersorganisatie in de invoering van het recht op outplacement voor werknemers die door medische overmacht een andere job moeten zoeken. ‘Niet die extra ondersteuning op zich is hier het probleem, wel het feit dat hiervoor het instrument van outplacement wordt gekozen en dat die kosten – 1.800 euro per werknemer – voor rekening van de betrokken werkgevers komen.’

Partner Content