Uitkeringen, pensioenen en ambtenarenlonen stijgen met 2 procent

© Getty Images

De inflatie is in februari, na twee opeenvolgende maanden gestegen te zijn, gedaald naar 1,10 procent. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd evenwel overschreden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in maart met 2 procent verhoogd worden. De wedden in de openbare sector worden in april geïndexeerd met 2 procent. Dat meldt statistiekbureau Statbel donderdag.

De overschrijding van de spilindex was verwacht door het Planbureau. De maand na een overschrijding van de spilindex worden de sociale uitkeringen met 2 procent opgetrokken. Het gaat om bijvoorbeeld pensioenen en ziekte- en werkloosheidsuitkeringen. Nog een maand later stijgen ook de weddes van het overheidspersoneel, niet alleen op federaal niveau maar ook bij gewesten en gemeenschappen, provincies, steden en gemeenten.

Aanvankelijk werd uitgegaan van een overschrijding van de spilindex in maart. Dat de spilindex een maand vroeger wordt overschreden zal zich in de begroting laten voelen. Hr-dienstenbedrijf Acerta sprak eerder al van een geschatte extra kost van 78,5 miljoen euro, alleen al voor de verhoging van de sociale uitkeringen.

Veel lonen in de non-profitsector zijn overigens ook aan de spilindex gelinkt. Dat betekent dat personeel in onder meer ziekenhuizen, bejaardentehuizen, revalidatiecentra, beschutte en sociale werkplaatsen, en gezins- en bejaardenhulp een hoger bedrag mag verwachten op zijn loonbriefje.

Partner Content