Taks op effectenrekeningen houdt stand

© Getty Images
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist de tweede ‘effectentaks’ niet te vernietigen. Dat is een tegenslag voor de Belgische maatschappijen die levensverzekeringen verkopen. Het Hof heeft wel de specifieke antimisbruikbepaling en de retroactieve werking van de algemene anti-misbruikbepaling vernietigd. Die zijn belangrijk voor kleine beleggers.

De verzekeraars vroegen de vernietiging van de jaarlijkse taks van 0,15 procent op effectenrekeningen met een waarde boven 1 miljoen euro. Waarom?

“Wegens de rechtszekerheid en het ongelijke speelveld”, legt woordvoerder Barbara Van Speybroeck uit. “We zijn bezorgd over de concurrentiepositie van de Belgische verzekeringsmaatschappijen. Verzekeringsmakelaars kunnen hun klanten dezelfde verzekeringsproducten uit Luxemburg of eender welk ander land voorschotelen, maar die buitenlandse verzekeraars hoeven de taks niet te betalen. Dat is slecht nieuws voor de Belgische economie.”

Verzekeraars kopen met het geld van beleggers deelbewijzen van beleggingsfondsen, die ze vervolgens aanhouden op een effectenrekening. Als de som van de beleggingen van verschillende verzekeringnemers boven 1 miljoen euro uitkomt, dan moeten de verzekeraars 0,15 procent belasting op de volledige som betalen.

Het Grondwettelijk Hof had wel problemen met de antimisbruikbepalingen. Is dat van belang voor de verzekeraars?

“We bestuderen de details van het arrest nog”, stelt Van Speybroeck. “Maar het ziet ernaar uit dat we op de belangrijkste punten geen gelijk hebben gekregen.”

Het is volgens het Hof niet duidelijk welke verrichtingen van beleggers onweerlegbaar als misbruik kunnen worden bestempeld. De wetgever viseerde het splitsen van rekeningen en het omzetten van effecten op een rekening naar effecten op naam, maar dat werd onvoldoende uitgelegd in de parlementaire voorbereiding. Daarom vernietigt het Hof de specifieke anti-misbruikbepaling.

Ook de retroactiviteit van de algemene misbruikbepaling wordt vernietigd. Bij de algemene misbruikbepaling ligt de bewijslast bij de fiscus. Terugwerkende kracht kan, als bijvoorbeeld gevreesd wordt dat belastingplichtigen anders op grote schaal zouden proberen te ontsnappen, maar ook de nood aan retroactiviteit werd onvoldoende gemotiveerd in de ogen van het rechtscollege.

Wat nu?

Barbara Van Speybroeck: “De Belgische verzekeraars zullen de wet respecteren en de belasting betalen. We hebben geen andere keuze.”

Partner Content