Stef Proost (KU Leuven): ‘We gebruiken te weinig elektriciteit’

STEF PROOST "De overheid moet niet bepalen hoe je je woning verwarmt." © ID
Luc Huysmans senior writer bij Trends

Te veel doelstellingen, te veel normen en te weinig onderbouwd. Het energie- en klimaathoofdstuk van het Vlaamse zomerakkoord is geen hoogvlieger.

Liefst 167 beslissingen nam de Vlaamse regering op haar laatste ministerraad, over een waaier van onderwerpen. Minister-president Geert Bourgeois sprak, naar eigen zeggen glimmend van trots, van een “historisch akkoord”: “De sporen die wij nu uitzetten voor onder meer het klimaat- en energiebeleid zullen Vlaanderen naar de toekomst leiden.”

Daar is Stef Proost, milieu- en energie-econoom van de KU Leuven, minder van overtuigd. “Als ik naar het Energieplan 2021-2030 van minister Tommelein kijk, zie ik een opsomming van kleine maatregelen, vermenigvuldigd met hun potentieel. Geen kosten-batenanalyses, geen gedetailleerde studies. Ik vind dat niet weldoordacht. Ook de globale context hebben ze niet begrepen.”

U vindt dat het energieplan te veel doelstellingen nastreeft.

STEF PROOST. “Niet alleen Vlaanderen doet dat. Ook het Europese energie- en klimaatbeleid heeft kwantitatieve doelstellingen voor CO2-uitstoot, voor hernieuwbare energie en voor energie-efficiëntie. Terwijl er in feite maar één hoofddoel is: de CO2-uitstoot verminderen. De twee andere kunnen een middel zijn voor het klimaatbeleid, maar zijn beter geen doelen op zich.

“Vlaanderen moet ruimer kijken dan wat Europa ons oplegt. Het is niet omdat Europa iets zegt, dat het verstandig is. We volgen slaafs. België zou ook mee kunnen beslissen over het Europese beleid, maar dat doen we niet. Van mijn Europese contacten hoor ik dat andere landen zaken eisen, of andere dingen net niét willen, maar ik hoor nooit dat België iets vraagt.

“Het belangrijkste terrein waarop het Europees Parlement zich kan profileren, is milieu en energie. Het gevolg: als je hen laat doen, dan worden we supergroen. Dat is daarom niet altijd zo verstandig.”

Waar loopt het verkeerd?

PROOST. “Neem de doelstellingen voor hernieuwbare energie. Doordat die de fossiele energieproductie verving, is de vraag naar uitstootrechten gedaald, waardoor de prijs om een ton CO2 te mogen uitstoten, is gekelderd. Dat betekent dat we als maatschappij twee keer betaalden. Volgens sommige experts heeft dat constante nastreven van verschillende doelstellingen ons klimaatbeleid de helft duurder gemaakt.

“Biobrandstoffen zijn in hetzelfde bedje ziek. In principe zijn ze de enige alternatieve brandstof voor de luchtvaart, met een grote ‘maar’. Ten eerste zijn biobrandstoffen zoals we ze nu kennen niet echt goed voor het milieu en het klimaat. Ten tweede zijn ze heel duur. Ten slotte mogen ze ook gebruikt worden in de autosector. Daar zullen ze wellicht ook terechtkomen, omdat benzine en diesel al zwaar belast worden, terwijl de kerosine bijna onbelast is.

“Dus ik heb moeite met het hele plan. Wat zijn eigenlijk de belangrijke doelstellingen? Klimaat, luchtverontreiniging en andere milieuproblemen. Energieverbruik is geen probleem op zich. Je mag de consument niet onderschatten. Ik lees veel maatregelen waardoor we dit moeten of dat niet meer mogen. Wat dus impliceert dat je veel handhavingskosten krijgt.”

Vlaanderen wil te veel reguleren.

PROOST. “Precies. Bepalen wat je mag en niet mag is zinvol voor verkeersregels, maar ik vind niet dat de overheid moet bepalen hoe je je woning verwarmt. De keuze tussen een nieuwe ketel op stookolie of een warmtepomp kunnen we beter overlaten aan de mensen zelf. Dat zou ook voor een liberale minister duidelijk moeten zijn. Hef een CO2-belasting op olie en laat de mensen vrij kiezen. Er is heel wat recente economische literatuur over het gedrag van consumenten. Die toont dat mensen goed kunnen inschatten wat de toekomstige energiekosten zijn en of een extra investering nodig is.”

De overheid kan dus beter de prijzen van de brandstof beïnvloeden dan een keuze op te leggen voor een bepaalde technologie.

PROOST. “Helaas loopt het daar grondig verkeerd. De elektriciteitsfactuur bestaat nog voor ongeveer een derde uit de kosten voor het product zelf, inclusief de CO2-emissierechten. De rest is transport, distributie en vooral allerlei belastingen om onder andere de subsidies voor hernieuwbare energie te betalen.

“Dat veroorzaakt twee scheeftrekkingen. Ten eerste gebruiken we te weinig elektriciteit. Er is in feite geen reden om absoluut elektriciteit te willen besparen. Want daardoor maak je de basis om al die subsidies te betalen, nog smaller, waardoor die belastingen weer moeten stijgen. Ten tweede zorgt dat voor een sterke, impliciete subsidie voor zonnepanelen bij particulieren. Als je alle kosten en baten meetelt, zouden die best weleens een minder goede oplossing kunnen zijn dan zonnepanelen bij bedrijven of windmolens.

“Ook de prijs van benzine en diesel zit fout. Door de accijnzen geldt daar de facto al een CO2-taks van ongeveer 300 euro per ton CO2, terwijl de industrie voor eenzelfde ton CO2 amper 10 euro aan emissierechten betaalt. Hét probleem in transport is de congestie. Die moedigen we net aan, want zuinige auto’s, en dan zeker de elektrische wagens met hun zeer lage brandstofkosten, zetten mensen er juist toe aan nog meer de wagen te gebruiken.”

Wat moet Vlaanderen dan wel doen?

PROOST. “Een slimmer beleid voeren. De wereld zal niet vergaan als we de Europese doelstellingen niet halen, en zeker niet wanneer je de kritiek kunt weerleggen door dingen te doen die op lange termijn het klimaat verbeteren.

“Dat wil niet zeggen dat we ze niet kunnen halen. Koop hernieuwbare energie in landen waar de mogelijkheden voor wind en zon groter zijn. Daar hadden we tien jaar geleden al mee moeten beginnen. Voor de Vlaamse minister is het dan jammer dat hij geen lintje kan doorknippen. Alleen zijn die lintjes zeer duur als je de doelstellingen per se in de eigen grenzen wil realiseren.”

‘Dit is regeren per aankondiging’

Kurt Deketelaere, gewoon hoogleraar milieu- en energierecht aan de KU Leuven en voorzitter van het Sustainability College Bruges spaart zijn kritiek niet.


“Het Vlaamse akkoord bulkt van de voorstellen die nog het hele adviesproces moeten doorlopen. Maar er is een groot verschil tussen harde wetgeving en een akkoord over een voorstel waarvan je nog niet weet hoe dat er uiteindelijk zal uitzien.”


Als voormalig kabinetschef vindt Deketelaere superministerraden op zich geen slechte tactiek om sommige dossiers scherp te stellen en beslissingen te nemen. “Maar dan moet je voldragen, goed onderbouwde dossiers hebben. Nu zien we voorstellen voor maatregelen waarvoor de Vlaamse regering zelfs niet bevoegd is, zoals die over stookolie-installaties en btw-verlagingen.”


“Dit is regeren per aankondiging. Bij veel voorstellen is de realiteitszin compleet afwezig. Bij gebrek aan een politieke consensus is in veel dossiers gekozen voor de vlucht vooruit: voorstellen doen die zo ambitieus zijn dat niemand ertegen kan zijn. Maar om de doelstellingen van het verpakkingsplan of de betonstop te realiseren, doet de Vlaamse regering zelfs geen financiële engagementen. Sorry, maar dan is het niet meer dan gemorrel in de marge.”

‘Streven naar meer hernieuwbare energie is positief’

Niet iedereen is negatief over het Vlaamse zomerakkoord. Marc Dillen, de algemeen directeur van de Vlaamse Confederatie Bouw, vindt het een natuurlijk proces dat de bouwsector zal afstappen van fossiele brandstoffen. “Alleen wilde men met de stookolietanks te snel gaan. We gaan naar slimmere gebouwen, die beter gedimensioneerd, verwarmd én gekoeld zijn. Dat wil zeggen dat we meer technieken moeten gebruiken, en dus meer inzetten op innovatie.”


Al plaatst ook Dillen kanttekeningen bij het akkoord. “We staan erachter dat de btw op slopen wordt verlaagd naar 6 procent, maar dat is federale materie. Ook hebben sommige maatregelen consequenties voor de ruimtelijke ordening. Warmtenetten zijn maar mogelijk bij nieuwe woonwijken of in de buurt van industrie. Diepe geothermie is wellicht alleen in de Kempen mogelijk. Bij het uittekenen van bouwzones moet rekening worden gehouden met de optimale locatie.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content