Securex: ‘Aantal bedienden met verhoogd risico op burn-out op 3 jaar tijd helft gestegen’

© Getty Images/iStockphoto

Het aantal Belgische bedienden met een verhoogd risico op burn-out is in drie jaar tijd met ruim de helft gestegen. Vooral 35- tot 39-jarigen lopen een verhoogd risico. Dat blijkt uit onderzoek van Securex bij een representatief staal van 1.552 Belgische werknemers.

Het aantal bedienden dat lijdt aan een verhoogd risico op burn-out, is tussen 2014 en 2017 met ruim de helft gestegen: van 10 procent naar bijna 17 procent. Zij zijn uitgeput, nemen mentaal afstand van hun werk en hebben minder zelfvertrouwen.

Vooral jonge werknemers hebben een verhoogd risico, met een piek bij eind dertigers (19 procent bij werknemers jonger dan 35, 23 procent bij 35-39-jarigen en 14 procent bij werknemers vanaf 40). Ook wie voltijds werkt, loopt sneller tegen een burn-out aan dan wie deeltijds werkt (18 procent vs 13 procent). Volgens Securex is dit verontrustend, want deze groep werknemers ‘moet’ nog lang werken.

Arbeiders en bedienden lopen evenveel risico op een burn-out (17 procent dus), evenals kort en langer geschoolden, en leidinggevenden en hun teamleden. Ook mannen en vrouwen komen er evenveel mee in aanraking. Verder stelt het onderzoek geen verschillen vast tussen sectoren, regio’s of bedrijfsomvang.

Minder taboe

‘We moeten deze nieuwe cijfers ook een beetje nuanceren, want burn-out is steeds minder taboe. Daardoor geven werknemers waarschijnlijk gemakkelijker dan vroeger toe dat ze uitgeput zijn en zich ‘opgebrand’ voelen’, zegt zegt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.

‘Toch is het een signaal. De overheid kan werkgevers ondersteunen bij de preventie van burn-out door de ontwikkeling van een juridisch kader dat maatwerk, job crafting, en tijds- en plaatsonafhankelijk werken faciliteert en ondersteunt. De overheid zet vandaag vooral in op het ‘moet-verhaal’, terwijl we zien dat dit niet helpt om het aantal burn-outs te beperken.’

Partner Content