Scenario’s voor een klimaatneutraal België

© Getty Images

In een nieuw rapport identificeert de dienst Klimaat van de federale overheidsdienst Volksgezondheid scenario’s die kunnen leiden tot klimaatneutraliteit.

1 Waarom werden die scenario’s ontwikkeld?

De nieuwe scenario’s bouwen voort op de scenario’s uit 2013 en houden rekening met de Europese doelstelling om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Ze houden ook rekening met nieuwe technologische ontwikkelingen en productiepatronen.

2 Hoe werden ze ontwikkeld?

De nieuwe scenario’s werden ontwikkeld met een rekenmodel van Climact. Dat combineert verschillende hefbomen en ambitieniveaus om een simulatie te maken van mogelijke scenario’s en de effecten ervan.

3 Welke scenario’s zijn er?

In het referentiescenario verandert niets aan het huidige beleid. Het technologische scenario legt de nadruk op energie-efficiëntie en innovatie. Het gedragsscenario is gericht op een sterke gedragsverandering. Een centraal scenario balanceert technologie en gedrag, terwijl een laatste rekening houdt met een hogere vraag naar energie.

4 Wat zijn de conclusies?

Klimaatneutraliteit is haalbaar, maar uitdagend en vereist systemische veranderingen in het gedrag en de technologie. In elk scenario zijn extra investeringen in infrastructuur nodig, al zullen de daling van de energiefactuur, en de circulaire en de deeleconomie de investeringsnood compenseren.

5 Wat gebeurt hier verder mee?

De geformuleerde scenario’s worden verder afgetoetst met belanghebbenden uit verschillende sectoren en op beleidsniveau. Ondertussen biedt het rapport voor ondernemers en investeerders een houvast voor de toekomstige beslissingen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content