Ruim 60 miljoen extra steun voor herstel van zwaarst getroffen Brusselse ondernemingen

Feestzaal La Madeleine

De Brusselse regering heeft twee bijkomende steunmaatregelen genomen voor het herstel van ondernemingen die nog steeds zwaar getroffen worden in de sectoren van de restaurants, cafés en sommige van hun toeleveranciers, de discotheken, evenementen, cultuur, toerisme en sport. Daarnaast kunnen ondernemingen uit de toeristische logiessector rekenen op bijkomende steun. In totaal is voor die sectoren 61 miljoen euro aan steun vrijgemaakt.

De regering wijst erop dat het herstel van de betrokken sectoren beperkt blijft door de maatregelen tegen het coronavirus, die in het Brusselse Gewest gezien de toestand strenger zijn dan in de andere gewesten.

De relancepremie, waarvoor 45 miljoen euro is vrijgemaakt, moet de cultuur- en evenementensector blijven ondersteunen, en is ook bestemd voor de reca-inrichtingen (restaurants en cafés) die ernstige cashflowproblemen kennen omdat hun activiteitenniveau nog te laag is, onder meer in de zakenwijken, de Europese wijk en de toeristische gebieden.

De algemene voorwaarden voor toegang tot de vorige premies (Tetra en Tetra+) blijven bestaan. De ondernemingen moeten ook over een witte kassa beschikken om aanspraak te kunnen maken op de steun, verduidelijkt de Brusselse regering in een mededeling.

Omzetverlies

De hoogte van de premie is afhankelijk van het omzetverlies en het aantal VTE’s. Dat omzetverlies moet minstens 60 procent bedragen. De premies variëren van 7.000 euro voor een onderneming, die geen voltijdse medewerker tewerksteld en een omzetverlies heeft van 60 tot 80 procent, tot 26.000 euro voor een onderneming met minstens 20 VTE’s en een omzetverlies van minstens 80 procent. Voor startende ondernemingen is er ook een forfaitair bedrag van 2.000 euro voorzien.

Voor discotheken, de evenmenten-, cultuur-, sport- en toeristische sector moet het omzetverlies minstens 40 procent bedragen en schommelen de premies van 7.000 tot 27.000 euro. Startende ondernemen kunnen rekenen op een forfait van 3.000 euro.

Daarnaast is een budget van 16 miljoen euro voorzien voor een toeristische-logiepremie. Voor hotels en aparthotels bestaat de steun uit een premie van 1.100 euro per kamer.

Voor toerismeverblijven, logies bij de bewoner en campings bestaat de steun uit een forfaitaire premie van 12.500 euro per toerismeverblijf, logies bij de bewoner of camping. Voor de jeugdherbergen is het de bedoeling een facultatieve subsidie toe te kennen volgens de bedragen die voorzien zijn voor de hotels en aparthotels, ofwel 1.100 euro per logieseenheid.

De twee steunmechanismen treden medio oktober in werking, na de definitieve goedkeuring door de Brusselse regering die nog op de adviezen van de Raad van State en Brupartners wacht.

Partner Content