Rekenhof vernietigend over aanpak langdurig werklozen

Pierre-Yves Dermagne (PS)

De begeleiding van langdurig zieken loopt helemaal in het honderd.

Dat blijkt volgens De Standaard uit een audit van het Rekenhof.

Het Rekenhof stelt onder meer vast dat een groot deel van de re-integratietrajecten via bedrijven wordt opgestart met het oog op het verkrijgen van een ontslag wegens medische overmacht. Dat is wat de vakbonden al langer aanklagen.

Meer dan twee derde van de langdurig zieken in een traject is na anderhalf jaar nog altijd niet opnieuw aan het werk. Door een gebrek aan adviserende artsen zou het ook niet altijd mogelijk zijn om snel op te treden. Hoe sneller een re-integratietraject wordt opgestart, hoe meer kans op slagen. Er zouden ook communicatieproblemen zijn omdat huisartsen, adviserende artsen en arbeidsgeneesheren elkaar soms voor de voeten lopen.

Herziening

Het kabinet van bevoegd minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) liet in een reactie aan de krant weten dat de regering de regeling wil herzien. Dermagne wil de re-integratietrajecten loskoppelen van een ontslag wegens medische overmacht. ‘Daar zijn die trajecten niet voor bedoeld, wel om mensen weer aan het werk te helpen’, aldus de reactie van het kabinet.

Partner Content