Regering stuurt drie vrouwen naar regentenraad Nationale Bank

De Nationale Bank.

De federale regering draagt drie vrouwen voor om regent te worden bij de Nationale Bank (NBB). De vervrouwelijking van de regentenraad, die onder meer economische studies bespreekt en de verloning van de directie bepaalt, zet zich voort.

Onder de vorige regering werd de governancestructuur bij de Nationale Bank hervormd. Voortaan zou minstens een derde van de leden in de regentenraad van het andere geslacht moeten zijn. Vorig jaar kregen zes vrouwen een mandaat als regent. Claire Tillekaerts, topvrouw van Flanders Investment & Trade, werd voorzitter.

Dit jaar zal de algemene vergadering op 17 mei over nieuwe mandaten stemmen voor vier mannen en drie vrouwen, zo blijkt uit de oproepingsbrief voor die vergadering. Zij komen in de plaats van vijf mannen en twee vrouwen.

Van de veertien zetels die via een mandaat worden aangeduid, zullen er acht door vrouwen worden ingenomen en zes door mannen. De werkgeversorganisaties krijgen drie mandaten, de vakbonden twee. De regering mag negen zetels invullen. Daarnaast zetelt ook de directie van de Nationale Bank in de raad. Dat zijn zes mannen.

Stemmen

De mannen waarover de aandeelhouders moeten stemmen, ACV-voorzitter Marc Leemans, VBO-topman Pieter Timmermans, Boerenbond-ondervoorzitter Georges Van Keerberghen en ABVV-voorzitter Thierry Bodson, zullen zetelen namens de sociale partners. Leemans en Timmermans krijgen een verlenging, Van Keerberghen komt in de plaats van Peter Verhelst, en Bodson vervangt de vorige ABVV-voorzitter, Robert Vertenueil, die eerder al was opgestapt.

De federale regering schuift drie vrouwen naar voren: economieprofessor Géraldine Thiry, ULB-onderzoekster Louise Fromont en adjunct-administrateur-generaal van de SERV Helga Coppen. Thiry zou een Ecolo-profiel hebben, de andere twee zitten in de socialistische hoek.

Pensioenexperte Marjan Maes, die nog werkte op het kabinet van N-VA’er Jan Jambon, en mosterdonderneemster Fabienne Bister krijgen geen verlenging. Christophe Soil leverde zijn mandaat eerder al in toen hij aan de slag ging op het kabinet van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS).

Partner Content