‘Quota helpen, ook al hebben we het niet graag’ (Joëlle Milquet)

© Belga

Uit het jongste rapport ‘Vrouwen aan de top’ van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in besluitvormingsprocessen.

Sinds 2008 vullen stilaan meer vrouwen topfuncties in bij Belgische bedrijven, overheden en in de academische wereld. Maar de stijging is meestal beperkt. “Er is nog werk aan de winkel”, verklaarde minister voor Gelijke Kansen Joëlle Milquet (cdH) bij de start van een studiedag in Brussel rond gendergelijkheid aan de top.

Daar waar in 2008 vrouwen goed waren voor een vertegenwoordiging van 6,9 procent in de raden van bestuur van Belgische beursgenoteerde bedrijven, bedroeg het vrouwelijk aandeel in 2012 10,1 procent. “Een bescheiden stijging, maar nog onder het Europese gemiddelde van om en bij de 15 procent”, lichtte VUB-onderzoeker David De Wachter toe.

Amper vooruitgang bij niet-beursgenoteerde bedrijven

Bij de niet-beursgenoteerde bedrijven was er de laatste jaren amper vooruitgang en bleef het aandeel rond 7 procent hangen. Vrouwen raken traditioneel makkelijker door het glazen plafond bij ngo’s en vakbonden, waar de aanwezigheid van vrouwen in topfuncties anno 2012 respectievelijk de kaap van 30 procent en 20 procent rondde. Maar hoewel vooral in vakbondskringen de laatste jaren veel genderinitiatieven worden opgezet, blijkt de stijging ook daar procentueel eerder beperkt.

Ook binnen de legertop liggen de kaarten voor vrouwen nu beter dan vijf jaar geleden. Een en ander heeft te maken met een charter voor gendergelijkheid dat het ministerie van Defensie in 2007 ondertekende. Het aandeel vrouwelijke hogere officieren ging van minder dan 5 procent in 2008, naar ruim 16 procent in 2012.

Justitie, universiteiten en vrije beroepen blijven mannenbastions

Tot slot blijken de top van de rechterlijke macht, academische besturen en de ordes van vrije beroepen echte mannenbastions te blijven.

Voor minister Milquet blijven quota bij het streven naar gendergelijkheid onontbeerlijk. “Quota helpen toch sterk, zelfs als we ze niet graag hebben omdat ze soms wat als vernederend ervaren worden”.

De vicepremier verwees in die context naar de wet van 28 april 2011. Die wet verplicht bedrijven na een overgangsperiode van 6 à 8 jaar een raad van bestuur te hebben die uit minstens één derde vrouwen bestaat. “Ik ben er zeker van dat we anders geen resultaat zouden boeken”, aldus Milquet. (Belga/TE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content