Parket vervolgt luchtvaartmaatschappijen voor overschrijding geluidsnormen

© iStock

Voor de allereerste maal heeft het parket Halle-Vilvoorde luchtvaartmaatschappijen voor de correctionele rechtbank gedaagd omdat ze de geluidsnormen op de luchthaven Brussels Airport overtreden zouden hebben.

Vliegtuigmaatschappijen die op Brussels Airport en Brucargo landen en opstijgen moeten zich daar houden aan geluidsnormen die vastgelegd zijn in een ministerieel besluit. Die normen zijn vastgelegd in bepaalde geluidsniveau’s, die op hun beurt afhankelijk zijn van het uur of de ‘slot’ waarin de vliegtuigen landen of opstijgen.

‘Tot voor kort werden overtredingen van die geluidsnormen afgehandeld met administratieve boetes’, klinkt het bij het parket Halle-Vilvoorde. ‘In de meeste gevallen blijft dat ook zo maar als we zien dat een bepaalde maatschappij op korte tijd meerdere overtredingen begaat, gaan we wel optreden en vervolgen.’

Drie maatschappijen

Drie vliegtuigmaatschappijen, een Amerikaanse, een Canadese en een Portugese, viel als eersten de eer te beurt om gedagvaard te worden. De Amerikaanse maatschappij kon aantonen dat een voorstel tot minnelijke schikking hen nooit bereikt had omwille van een probleem met het postadres en kreeg ter elfder ure toch nog een minnelijke schikking voorgesteld. Tegen de Portugese maatschappij, die drie inbreuken zou gepleegd hebben, eiste het parket 30.000 euro boete en tegen de Canadese, die twee inbreuken zou gepleegd hebben, 12.000 euro boete.

Het gaat daarbij weliswaar niet om overtredingen die vastgesteld werden door geluidsmetingen, maar er wordt rekening gehouden met het vermogen van het betrokken vliegtuig en het geluid dat het verondersteld wordt te maken om vast te stellen dat er een overschrijding van de geluidsnorm geweest is.

‘Bijzondere omstandigheden’

De Canadese maatschappij betwistte niet dat haar toestel tot tweemaal toe de opgelegde geluidsnorm overschreden had toen het op 21 juni 2015 en op 22 november 2015 kort na 06.00 uur was geland. ‘Maar in beide gevallen viel die afwijking onder de bijzondere omstandigheden die het ministerieel besluit voorziet’, klonk het bij de verdediging.

‘In juni 2015 ging het om een vlucht met levende dieren die vertraging had bij het vertrek vanuit Canada en in november was er vertraging omdat we extra informatie hadden gevraagd over het verhoogde terreurniveau alvorens onze vlucht naar Brussel te laten vertrekken. We kregen ook telkens die bepaalde ‘slot’ toegewezen, waarbinnen we verplicht waren te landen. Landen buiten de toegewezen ‘slot’ is immers ook een misdrijf. We krijgen sterk de indruk dat deze procedure misbruikt wordt om het type toestellen waar het hier over gaat, DC-10’s, te weren. Dat kan niet de bedoeling zijn.’

De rechtbank spreekt zich in beide processen uit op 16 november.

Partner Content