‘Overheid werkt fraude in schoonmaaksector in de hand’

© istock

De overheid werkt fraude in de schoonmaaksector in de hand. Dat meldt ABSU, de federatie van de schoonmaakbedrijven.

Volgens ABSU gunde de FOD Financiën onlangs een schoonmaakcontract aan voorwaarden die ‘duidelijk onder de normale marktprijzen liggen en onmogelijk met arbeid aan de geldende lonen en voorwaarden gerealiseerd kunnen worden’.

Bij de FOD Binnenlandse Zaken dreigt volgens ABSU bovendien een gelijkaardige situatie te ontstaan. De schoonmaakbedrijven hebben volgens ABSU erg te lijden onder oneerlijke concurrentie door sociale fraude van malafide organisaties. De concurrentie in de schoonmaaksector wordt volgens de federatie ook verstoord door ‘de activiteiten van de zogenaamde sociale economie’.

ABSU betreurt dat ook administraties ‘in de fout blijven gaan en sociale fraude in de hand blijven werken’ door de laagste prijs te aanvaarden zonder oog te hebben voor de haalbaarheid ervan. Het contract van de FOD Financiën werd volgens ABSU gegund aan een gemiddelde prijs van 16,91 euro per uur. Het uurloon van een gewone schoonmaker, sociale zekerheid inbegrepen, bedraagt nochtans minstens 21 euro per uur, zonder kosten zoals materiaal en omkadering. De normale marktprijs zou rond de 25 euro per uur moeten liggen.

Bij de FOD Binnenlandse Zaken is een gunningsprocedure voor schoonmaakwerken door de Raad van State vernietigd, omdat de FOD zijn eigen bestekclausule niet respecteerde, die eiste dat het bedrijf dat de opdracht uitvoert de voorwaarden van het paritair comité van de reguliere schoonmaaksector respecteert.

De federatie vraagt de betrokken ministers om de nodige stappen te zetten om die situaties recht te trekken.

Partner Content