Open VLD wil nog deze legislatuur werk maken van verlaging erfbelasting

Gwendolyn Rutten © Belga

Open VLD wil nog deze legislatuur werk maken van een verlaging van de erfbelasting.

Dat kondigde Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zondag aan in het VTM NIEUWS. Rutten wees erop dat op federaal niveau het erfrecht reeds werd hervormd onder impuls van Open VLD. Nu is het voor haar tijd om werk te maken van een verlaging van de erfbelasting, die kan oplopen tot 65 procent.

Open VLD wil dat op Vlaams niveau drie maatregelen genomen worden. In de eerste plaats gaat het om de verlaging van de tarieven, zodat komaf gemaakt wordt met het tarief van 65 procent. Daarnaast moet de berekeningswijze voor iedereen dezelfde zijn. Ten slotte wil de partij dat bij het verlies van een partner alles wat in gemeenschap is opgebouwd of verdiend volledig vrijgesteld wordt van erfbelasting.

Partner Content